Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího Střediska informatické sítě a laboratoří
s termínem podání přihlášek do 31. března 2018Kvalifikační předpoklady: U uchazeče se vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdělání v informatice nebo příbuzném oboru, zkušenost s vedením týmu servisního pracoviště IT, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti.

Nástup: 1. července 2018.Vlastnoručně podepsané přihlášky a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu: <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 31. března 2018.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zaměstnanecké oddělení.