Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího Katedry tělesné výchovy
s termínem podání přihlášek 31. března 2018:


Kvalifikační předpoklady: U uchazeče/uchazečky se vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického směru – aprobace tělesná výchova, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Nástup: 1. července 2018.


Vlastnoručně podepsané přihlášky a vyžadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu: <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>
Doklady k přihlášce se rozumí životopis, doklady o vzdělání, popis dosavadní praxe a nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 31. března 2018.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zaměstnanecké oddělení.