Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice lektora anglického jazyka
na Katedře jazykové přípravy
s termínem podání přihlášek 31. března 2018:


Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské filologické nebo pedagogické vzdělání v oborech angličtina a čeština.
Nástup: 1. září 2018 nebo podle dohody.


Vlastnoručně podepsanou přihlášku a níže uvedené požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>.

Požadované doklady jsou

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity.

Termín pro podávání přihlášek: 31. března 2018.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zaměstnanecké oddělení.