Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa profesora v oboru matematika v Matematickém ústavu UK

vypsaného v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
a inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 29. prosince 2017, s termínem pro podávání přihlášek do 31. 1. 2018


Na uvedenou pozici byl přijat prof. Dr. Hans Georg Feichtinger.


Praha dne 16. února 2018


Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK


© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zaměstnanecké oddělení.