Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

odborného asistenta v oboru teoretická informatika a diskrétní matematika

v Informatickém ústavu UK (IÚUK)

s termínem podání přihlášek 28. 2. 2018Požadavky: vědecká hodnost Ph.D. v oboru informatika, diskrétní matematika nebo v příbuzném oboru.
Nástup: mezi 1. 7. 2018 a 1. 10. 2018.
Pohovory s vybranými kandidáty se uskuteční v průběhu března.


Vlastnoručně podepsanou přihlášku a vyžadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>.
Doklady k přihlášce se rozumí strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, popis dosavadní praxe, seznam publikační aktivity, přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází).

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz> uchazeči zajistí, aby byly na tutéž adresu zaslány dva doporučující dopisy.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zaměstnanecké oddělení.