Výsledek výběrového řízení
na obsazení funkcí vedoucích pracovišť na MFF UK

inzerovaného od 10. dubna 2017
ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK


Na doporučení komise pro výběrové řízení a po kladném projednání ve vědecké radě MFF UK dne 7. června 2017 byli jmenováni:


doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., ředitelem Informatického ústavu Univerzity Karlovy,
od 1. ledna 2018 na období 4 let


prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc., ředitelem Ústavu částicové a jaderné fyziky,
od 1. listopadu 2017 na období 4 let


doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D., vedoucím Katedry fyziky povrchů a plazmatu,
od 1. července 2017 na období 4 let


doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., vedoucím Katedry softwarového inženýrství,
od 1. července 2017 na období 4 let


doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D., vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky,
od 1. července 2017 na období 4 let.


Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty

Za správnost:
T. Pávková

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zaměstnanecké oddělení.