Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF UK

inzerovaného od 10. dubna 2017
ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK


Na doporučení komisí pro výběrové řízení jsou vypsané pozice obsazeny takto:


KATEDRA FYZIKY POVRCHŮ A PLAZMATU

 • docent/ka v oboru fyzika se zaměřením na fyziku plazmatu:

  doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.


KATEDRA GEOFYZIKY

 • docent/ka v oboru geofyzika se zaměřením na teoretickou seismologii:

  doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.

 • akademický vědecký pracovník/pracovnice v oboru geofyzika:

  RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.


KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY

 • lektor/ka v oboru fyzika se zaměřením na výuku v základním fyzikálním praktiku:

  RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.


FYZIKÁLNÍ ÚSTAV UNIVERZITY KARLOVY

 • akademický vědecký pracovník/pracovnice v oboru fyzika se zaměřením na teoretickou chemickou fyziku:

  RNDr. Ondřej Maršálek, Ph.D.


ÚSTAV TEORETICKÉ FYZIKY

 • akademický vědecký pracovník/pracovnice v oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku:

  Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.


KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY

 • odborný asistent/asistentka v oboru informatika se specializací v strukturální kombinatorice:

  Mgr. Jan Hubička, Ph.D.


KATEDRA SOFTWAROVÉHO INŽENÝRSTVÍ

 • odborný asistent/asistentka v oboru informatika se zaměřením na softwarové inženýrství a webové technologie:

  RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.


ÚSTAV FORMÁLNÍ A APLIKOVANÉ LINGVISTIKY

 • odborný asistent/asistentka v oboru matematická lingvistika:

  RNDr. Milan Straka, Ph.D.


INFORMATICKÝ ÚSTAV UNIVERZITY KARLOVY

 • docent/ka v oboru informatika, se zaměřením na teoretickou informatiku nebo diskrétní matematiku:

  doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.


KATEDRA ALGEBRY

 • akademický vědecký pracovník/pracovnice v oboru algebra se zaměřením na univerzální algebru a teorii složitosti:

  Mgr. Alexandr Kazda, Ph.D.


KATEDRA DIDAKTIKY MATEMATIKY

 • odborný asistent/asistentka v oboru matematika se zaměřením na matematickou analýzu a s orientací na problematiku výuky matematiky:

  RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D.


KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY

 • profesor/ka v oboru matematická analýza:

  prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., DSc.


KATEDRA NUMERICKÉ MATEMATIKY

 • docent/ka v oboru přibližné a numerické metody se zaměřením na numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic:

  doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

 • docent/ka v oboru přibližné a numerické metody se zaměřením na maticové výpočty:

  doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.


KATEDRA PRAVDĚPODOBNOSTI A MATEMATICKÉ STATISTIKY

 • odborný asistent/asistentka v oboru matematika se zaměřením na matematickou statistiku:

  Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.


MATEMATICKÝ ÚSTAV UK

 • odborný asistent/asistentka v oboru geometrie a topologie se zaměřením na algebraickou topologii:

  Roman Golovko, Ph.D.

 • odborný asistent/asistentka v oboru matematické modelování se zaměřením na počítačové simulace v termodynamice kontinua:

  Mgr. Karel Tůma, Ph.D.


KATEDRA JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY

 • lektor anglického jazyka:

  Bc. Lucie Malá


KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY

 • lektor tělesné výchovy se zaměřením na aerobik, dancefitness, power yogu, TRX, plavání a pobyt v přírodě (zimní a letní outdoorové aktivity):

  Mgr. Kamila Kordíková


Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty

Za správnost:
T. Pávková

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zaměstnanecké oddělení.