• prezenční (do studovny)
  • absenční (domů)
  • prodlužování výpůjční lhůty
  • rezervace dokumentů