INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ


 CO NABÍZÍME? 


 KDE A CO U NÁS NAJDETE? 


 JAK SE STÁT ČTENÁŘEM NAŠÍ KNIHOVNY? 

Chcete-li si u nás půjčovat literaturu a využívat dalších služeb knihovny, musíte se nejdříve zaregistrovat.

K registraci potřebujete:

Před podpisem výpůjčního prohlášení se, prosím, seznamte s Knihovním řádem Univerzity Karlovy v Praze a s Výpůjčním řádem Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.


 KDE SI KOUPIT STUDIJNÍ LITERATURU? 

Prodejna MATFYZPRESS
(Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín, tel. 221 913 144, e-mail matfyzpress@mff.cuni.cz, přístup hlavním vchodem přes vrátnici MFF a dvůr do průjezdu k prodejně v reprostředisku a vydavatelství Matfyzpress)
prodejní doba: pondělí - čtvrtek 8.30–12.00 a 12.30-14.00 hodin

Knihkupectví KAROLINUM
(Celetná 18, Praha 1 - Staré město)

Knihkupectví NEOLUXOR
Palác knih Luxor
(Václavské nám. 41, Praha 1)
Knihkupectví Černá labuť
(Na Poříčí 25, Praha 1)

Knihkupectví ACADEMIA
(Václavské náměstí 34, Praha 1)
(Národní 7, Praha 1)

Knihkupectví MALÉ CENTRUM Brno
(Kotlářská 2, Brno)


 NĚKOLIK UPOZORNĚNÍ ZÁVĚREM 


Hlavní stránka

3. listopadu 2017, knihovna@knihovna.mff.cuni.cz
 3   0   8   7   4