UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
KNIHOVNA MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY


Aktuálně
LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY MFF UK - 2.7.- 18.9.

pondělí 9.00 - 13.00
úterý ZAVŘENO
středa 9.00 - 13.00
čtvrtek ZAVŘENO
pátek 9.00 - 13.00

  • 13.-17.8. UZAVŘENO matematické odd. knihovny v Karlíně z důvodu revize knihovního fondu
  • Depozitář fyzikálního odd. v Troji bude po celou dobu UZAVŘEN. V případě nutnosti kontaktujte Půjčovnu skript a učebnic v Troji
ORCID: Webová aplikace na sběr personálních identifikátorů
Veškeré informace o personálních identifikátorech naleznete na této stránce.
UKAŽ - celouniverzitní vyhledávač informačních zdrojů
V jediném rozhraní takřka všechny univerzitní a fakultní elektronické zdroje a tištěné dokumenty.
Seznam nových knih
V Půjčovně skript a učebnic na Vás čeká nové čtení nejen na vánoční prázdniny.
Royal Society of Chemistry - NOVÝ CELOUNIVERZITNÍ ZDROJ
Nyní máte přístup do časopisů z oblasti chemie vydávaných Royal Society of Chemistry s kompletní retrospektivou.
EndNote X7
MFF UK zakoupila licenci programu EndNote pro správu bibliografie, podrobnosti v sekci databáze. Pro instalaci je potřeba zaslat e-mail se svým jménem, příjmením a číslem ID svého průkazu studenta nebo zaměstnance na adresu : katerina.vrtalkova[at]mff.cuni.cz
Různé
OPEN ACCESS / SCOAP3
ČTEČKY E-KNIH A TABLETY V KNIHOVNĚ MFF UK
INFORMACE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST
INFORMACE PRO NOVÉ STUDENTY / INFORMATION FOR NEW STUDENTS
KDE JE MOŽNÉ ZAKOUPIT UČEBNICE Z MATFYZPRESS?   AKTUÁLNÍ NABÍDKA VYDAVATELSTVÍ MATFYZPRESS
PRŮKAZY UK / CU STUDENT ID CARDS
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY PRO KNIHOVNY A ZAMĚSTNANCE

 

Fyzikální oddělení
Informatické oddělení
Matematické oddělení
Půjčovna skript a učebnic oboru fyzika
Knihovna ději přírodních věd
Dílčí knihovny
Datum poslední aktualizace: 11. července 2018