PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

Využívání elektronických informačních zdrojů (dále EIZ) je vázáno na podmínky definované v licenčních smlouvách k jednotlivým EIZ. Uživatel se seznámí s licenčními podmínkami a zavazuje se, že bude tyto podmínky respektovat. Jedná se především o dodržování následujících zásad :

Porušení licenčních podmínek může vést k zablokování přístupu k EIZ pro fakultu, resp. pro celou UK. Na uživateli, který se takového to jednání dopustí, může Univerzita Karlova, resp. příslušná fakulta, požadovat náhradu škody. V případě zaměstnanců UK, resp. fakulty, může být porušní licenčních podmínek řešeno dle zákoníku práce, v případě studentů v disciplinárním řízení.


VOLNĚ DOSTUPNÉ ZDROJE Z OBORU MATEMATIKAACM Digital Library [přímý přístup] [vzdálený přístup]


ACS - American Chemical Society Journals [přímý přístup] [vzdálený přístup]


AIP Journals – American Institute of Physics Journals [přímý přístup] [vzdálený přístup]


AMS - American Mathematical Society Journalsy [přímý přístup]


AMS Journals Online - American Meteorological Society [přímý přístup] [vzdálený přístup]


American Physical Society Journals [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Annual Reviews [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Cambridge Journals Online [přímý přístup] [vzdálený přístup]


ebrary [přímý přístup] [vzdálený přístup]


EBSCOhost [přímý přístup] [vzdálený přístup]


EndNote X9 (software)

Licence:

Návody:


Handbook of porphyrin science [přímý přístup]


IEEE Xplore [přímý přístup] [vzdálený přístup]


IOPscience [přímý přístup] [vzdálený přístup]


JSTOR [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Manuscriptorium : virtuální badatelské prostředí pro oblast historických fondů [přímý přístup]


MathSciNet [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Oxford Journals [přímý přístup] [vzdálený přístup]


ProQuest Central [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Royal Society of Chemistry [přímý přístup] [vzdálený přístup]


ScienceDirect - Freedom collection [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Scopus [přímý přístup] [vzdálený přístup]


SIAM Journals [přímý přístup] [vzdálený přístup]


SpringerLink [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Synthesis Lecture on Artificial Intelligence and Machine Learning [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Taylor & Francis e-journals [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Web of Science [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Wiley Online Library [přímý přístup] [vzdálený přístup]


World Scientific – Journals [přímý přístup] [vzdálený přístup]


Zentralblatt MATH [přímý přístup]arXiv [přímý přístup]


Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ) [přímý přístup]


European Digital Mathematics Library (EuDML) [přímý přístup]


INFOMAT [přímý přístup]


InTech – Open Access Publisher [přímý přístup]


Spotlight on Optics [přímý přístup]


The SAO/NASA Astrophysics Data System [přímý přístup]


SPIRES HEP [přímý přístup]Infozdroje.cz [přímý přístup]


JIB - Jednotná informační brána [přímý přístup]


PEZ - Portál elektronických zdrojů UK [přímý přístup]


Oborová brána Technika (TECH) [přímý přístup]


Souborný katalog ČR - CASLIN [přímý přístup]