Dílčí knihovny jsou metodicky vedeny Knihovnou MFF UK - odd. fyzikálním, které eviduje jejich časopisecký a knižní fond. Samotné knihovny jsou spravovány jednotlivými pracovišti, která si samostatně evidují výpůjčky. O podrobné informace se obracejte na příslušná pracoviště, které má knihovnu na starosti.PŘEHLED DÍLČÍCH KNIHOVEN


LOKACE NÁZEV KNIHOVNY ADRESA KONTAKT
Troja - astronomie Dílčí knihovna astronomie - Astronomický ústav UK V Holešovičkách 2, Praha 8 - Vývojové dílny "V" Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Troja - geofyzika Dílčí knihovna geofyziky - Katedra geofyziky V Holešovičkách 2, Praha 8 - Katedrový objekt "A" Mgr. Jiří Kuča
Troja - meteorologie Dílčí knihovna meteorologie - Katedra fyziky a atmosféry V Holešovičkách 2, Praha 8 - Katedrový objekt "A" Jana Karnoltová
Troja - ÚČJF Ústav částicové a jaderné fyziky V Holešovičkách 2, Praha 8 - Katedrový objekt "A" Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.