KNIHOVNA DĚJINY PŘÍRODNÍCH VĚD A DEPOZITÁŘ KNIHOVNY MFF UK - ODD. FYZIKÁLNÍHO


Adresa: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8 - Vývojové dílny V, 1. patro
Telefon:+420 221 912 608
E-mail: karlov@knihovna.mff.cuni.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
Čtvrtek9.00 - 12.00
S naléhavými požadavky se mimo provozní dobu obracejte na fyzikální oddělení knihovny.

Knihy vydané do roku 1938 včetně se půjčují pouze do studovny

puntik JAK SE STÁT ČTENÁŘEM KNIHOVNY
puntik LIDÉ V KNIHOVNĚ


Hlavní stránka

22. ledna 2016, knihovna@knihovna.mff.cuni.cz
 3   4   7   9   1