ČASOPISY

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

Využívání elektronických informačních zdrojů (dále EIZ) je vázáno na podmínky definované v licenčních smlouvách k jednotlivým EIZ. Uživatel se seznámí s licenčními podmínkami a zavazuje se, že bude tyto podmínky respektovat. Jedná se především o dodržování následujících zásad :

Porušení licenčních podmínek může vést k zablokování přístupu k EIZ pro fakultu, resp. pro celou UK. Na uživateli, který se takového to jednání dopustí, může Univerzita Karlova, resp. příslušná fakulta, požadovat náhradu škody. V případě zaměstnanců UK, resp. fakulty, může být porušní licenčních podmínek řešeno dle zákoníku práce, v případě studentů v disciplinárním řízení.


 ČASOPISY 

Portál e-časopisů / e-Journals Portal


Katalog Matematicko-fyzikální fakulty UK


Hlavní stránka

1. října 2013, knihovna@knihovna.mff.cuni.cz
 8   6   8   8   8