Bibliografie MFF

Publikační činnost zaměstnanců Matematicko-fyzikální fakulty

Kontaktní osoby:

Marcel Goliaš, DiS.

Bibliografie a RIV
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. +420 951 551 257
marcel.golias@mff.cuni.cz

Bc. Žaneta Floriánová

Koordinátor ORCID [Sekce M+F]
Sokolovská 49/83
186 75 Praha 8
tel. +420 951 553 294
zaneta.florianova@mff.cuni.cz

PhDr. Petra Hoffmannová

Koordinátor ORCID [Sekce Inf.]
Malostranské nám. 2/25
118 00 Praha 1
tel. +420 951 554 297
hoffmannova@knih.mff.cuni.cz

Publikováno: 01.02.2017, Aktualizováno: 17.01.2018

Bibliografie

ORCID

Dle Opatření rektora č. 28/2016 mají všichni akademičtí a vědečtí pracovníci, studenti doktorského studia a další publikující zaměstnanci a studenti UK povinnost zaslat fakultnímu koordinátorovi (Bc. Žaneta Floriánová) personální identifikátory 1) ORCID, 2) ResearcherID a 3) Scopus Author ID, které jsou povinni si zřídit. Podrobnější informace najdete zde.

Informace k personálním identifikátorům:

OBD

Osobní bibliografická databáze: OBD

Zadávat bibliografická data do systému OBD je možné neustále (non-stop).
Uzávěrka sběru dat: každoročně 28. února.

Vyhledávání v publikacích: OBD Public

Návody

RIV

  Knihovna MFF © 2018