Bibliografie MFF

Publikační činnost zaměstnanců Matematicko-fyzikální fakulty

Kontaktní osoby:

Marcel Goliaš, DiS.

Bibliografie a RIV
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. +420 951 551 257
marcel.golias@mff.cuni.cz

Bc. Žaneta Floriánová

Koordinátor ORCID [Sekce M+F]
Sokolovská 49/83
186 75 Praha 8
tel. +420 951 553 294
zaneta.florianova@mff.cuni.cz

PhDr. Petra Hoffmannová

Koordinátor ORCID [Sekce Inf.]
Malostranské nám. 2/25
118 00 Praha 1
tel. +420 951 554 297
hoffmannova@knih.mff.cuni.cz

Publikováno: 01.02.2017, Aktualizováno: 07.03.2019

Bibliografie

ORCID

Akademičtí a vědečtí pracovníci MFF UK, studenti doktorského studia zapsaní na MFF UK, a další publikující zaměstnanci a studenti zapsaní na MFF UK (dále jen ,,autoři"), si podle čl. 11, odst. 1 OR 24/2018 do 2 měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu s MFF UK

  • zřídí svůj personální identifikátor ORCID
  • propojí jej se svým identifikátorem ResearcherID WOS
  • naváží na něj záznamy o svých publikacích ve WOS
  • propojí jej se svým identifikátorem Scopus Author ID
  • odstraní případné duplicitní záznamy v ORCID

Záznamy o svých publikacích, které se nevyskytují ve WOS ani SCOPUS, autoři doplní do ORCID ve formátu BibTeX (např. z databází GoogleScholar nebo MathSciNet), pokud jsou v tomto formátu dostupné. V tomto formátu lze i exportovat publikace z OBD. Po vytvoření svých personálních identifikátorů ORCID ID autoři vyplní všechny tři své identifikátory do OBD (viz tento návod).

Autoři mají pro případ problémů s úkony požadovanými OR 24/2018 na oborově příslušném oddělení knihovny MFF UK k dispozici asistenta. Kontakt na asistenty a fakultního koordinátora je k dispozici na adrese: mff.cuni.cz/fakulta/struktura/knih.htm

Podrobnější pokyny pro autory pro vytváření personálních identifikátorů ORCID a další úkony požadované Opatřením jsou k dispozici na adrese knihovna.cuni.cz.

OBD

Osobní bibliografická databáze: OBD

Zadávat bibliografická data do systému OBD je možné neustále (non-stop).
Uzávěrka sběru dat: každoročně 28. února.

Vyhledávání v publikacích: OBD Public

Návody

RIV

  Knihovna MFF © 2018