Bibliografie MFF UK

Publikační činnost zaměstnanců Matematicko-fyzikální fakulty UK

Kontaktní osoby:

Marcel Goliaš, DiS.

Bibliografie a RIV
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. +420 951 551 257
marcel.golias@mff.cuni.cz

Bc. Žaneta Floriánová

Koordinátor ORCID [Sekce M+F]
Sokolovská 49/83
186 75 Praha 8
tel. +420 951 553 294
zaneta.florianova@mff.cuni.cz

PhDr. Petra Hoffmannová

Koordinátor ORCID [Sekce Inf.]
Malostranské nám. 2/25
118 00 Praha 1
tel. +420 951 554 297
hoffmannova@knih.mff.cuni.cz

Publikováno: 01.02.2017, Aktualizováno: 24.02.2017

Bibliografie

ORCID

Formulář na vkládání personálních identifikátorů: ORCID

Dle Opatření rektora č. 28/2016 mají všichni akademičtí a vědečtí pracovníci, studenti doktorského studia a další publikující zaměstnanci a studenti UK povinnost zaslat fakultnímu koordinátorovi (Bc. Žaneta Floriánová) personální identifikátory 1) ORCID, 2) ResearcherID a 3) Scopus Author ID, a to nejpozději do 30.9.2017. Na MFF UK se budou tyto identifikátory odevzdávat (sbírat) prostřednictvím speciální webové aplikace (viz červený odkaz "ORCID" výše), která je autorům od února 2017 přístupná.

Informace k personálním identifikátorům:

OBD

Osobní bibliografická databáze: OBD

Zadávat bibliografická data do systému OBD je možné neustále (non-stop).

Uzávěrka sběru dat pro RIV17: 28. února 2017

Vyhledávání v publikacích: OBD Public

Návody

RIV

  Knihovna MFF © 2017