Hospodářské oddělení

Kontaktní informace HO
Pokladna

Pracovní činnosti

Hana Podolská
rozpočty
přidělování evidenčních čísel akcí
dotace a veřejné prostředky
Petra Trojánková
cestovní příkazy a zálohy na cestovní příkazy
Lenka Fabiánová
nárokování požadovaných hotovostí
stravenky
příjem a výdej hotovostí v Kč a cizích měnách
informace o kurzech měn
Marie Kurelová
evidence majetku
odpisy
náhradová komise
Ivana Dítětová
účtování doplňkové činnosti
konferencí a ostatních výnosů z doplňkové činnosti
statistika a Intrastat
výkazy DPH
účtování bankovních operací a došlých faktur
Zlatuše Kašparová
účtování vnitřních převodů
vedení účtárny
státní výkazy
přijímání došlých faktur k platbám v Kč
agenda platebních karet
Táňa Nováčková
účtování zahraničních projektů
Ing. Marcela Ryzcová
účtování bankovních operací (včetně platebních karet)
účtování projektů ERC
Dagmar Žerdíková
dotace a příspěvky
české granty a projekty

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Hospodářské oddělení.