Hospodářské oddělení

Pokladní hodiny

kontaktní informace

Po   930 – 1200
Út   930 – 1200   1300 – 1500
St   800 – 1200    
Čt   930 – 1200   1300 – 1500
  930 – 1200    

Dokumenty

Intrastat

Povinnost hlášení pro Intrastat CZ
dovoz zboží z EU
vývoz zboží do EU

Tiskopis pro přijetí a číselníky pro vyplnění výkazu jsou na webových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz – intrastat – tiskopisy a číselníky).

Vyplněný formulář nebo podklady je nutné předat do účtárny do 5. následujícího měsíce po dodání zboží do ČR.

Kontaktní informace HO
Pokladna

Pracovní činnosti

Hana Podolská
rozpočty
přidělování evidenčních čísel akcí
dotace a veřejné prostředky
Petra Trojánková
cestovní příkazy a zálohy na cestovní příkazy
Lenka Fabiánová
nárokování požadovaných hotovostí
stravenky
příjem a výdej hotovostí v Kč a cizích měnách
informace o kurzech měn
Marie Kurelová
evidence majetku
odpisy
náhradová komise
Ivana Dítětová
účtování doplňkové činnosti
konferencí a ostatních výnosů z doplňkové činnosti
statistika a Intrastat
výkazy DPH
účtování bankovních operací a došlých faktur
Zlatuše Kašparová
účtování vnitřních převodů
vedení účtárny
státní výkazy
přijímání došlých faktur k platbám v Kč
agenda platebních karet
Táňa Nováčková
účtování zahraničních projektů
Ing. Marcela Ryzcová
účtování bankovních operací (včetně platebních karet)
účtování projektů ERC
Dagmar Žerdíková
dotace a příspěvky
české granty a projekty

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Hospodářské oddělení.