Budovy a areály

Jednotlivá pracoviště MFF jsou rozmístěna na několika místech v Praze. Na mapce jsou označeny jednotlivé lokality, kde můžete budovy MFF UK nalézt.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Správa budov.