Oslavy a prostesty k výročí 17. listopadu 1989

Na této stránce jsou vybrané materiály k událostem 17. listopadu 2014, týkajících se UK


Prohlášení Univerzity Karlovy

ze dne 18. listopadu 2014, později aktualizováno jako Prohlášení rektora Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova si v uplynulých dnech připomněla mnoha akcemi události 17. listopadu let 1939 a 1989. Jednou z těchto vzpomínkových akcí bylo i shromáždění na Albertově v odpoledních hodinách 17. listopadu 2014, na které v předchozích dnech zvali širokou veřejnost studenti vysokých škol – zástupci nejen osmi pražských veřejných vysokých škol, ale i studentské organizace a spolky spolu se Studentskou komorou RVŠ.

Žijeme dnes v demokratické společnosti a vyjádření svobodného názoru je samozřejmě nezpochybnitelným právem každého občana České republiky. Kdy jindy než právě dnes bychom si měli říct: záleží-li nám na tom, v jaké zemi, v jaké Evropě, v jakém světě žijeme, jednejme podle toho. Vyslovujme se ke všemu, co nás zneklidňuje a trápí, zkrátka, a dobře buďme aktivní.

Osobně se však domnívám, že někteří účastníci shromáždění na Albertově měli využít jiné příležitosti a jiného způsobu pro vyjádření nesouhlasu se současným politickým děním v naší společnosti. Rozhodně neměli narušovat vzpomínku a důstojné uctění památky a statečnosti obětí a osob spojených s listopadovými událostmi let 1939 a 1989. Hlasité protesty některých účastníků narušily nejen projevy vystupujících, ale i hudební vystoupení univerzitního sboru. Hvízdot ozývající se při zpěvu studentské hymny považuji za neúctu a pošlapání památky těch, kdo stáli na Albertově v roce 1939 a 1989.

Děkuji svým jménem všem, kteří se včerejších oslav zúčastnili s důstojností, jež tomuto státnímu svátku bezesporu náleží, a vzpomenuli těch statečných a odvážných z let minulých, na které bychom neměli a nesmíme zapomínat. Chraňme si proto vydobyté ideály a hodnoty svobody a demokracie.

Za Univerzitu Karlovu rovněž děkuji všem zúčastněným, organizátorům a partnerům, kteří se na organizaci oslav podíleli.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Zdroj: web UK


Otevřený dopis rektorovi Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáši Zimovi ohledně protestu proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi na Albertově 17. 11. 2014

V Praze, dne 24. 11. 2014

Vážený pane rektore,

Vaše vystoupení na slavnostním ceremoniálu na Albertově 17. 11. 2014 a Vaše následné odsouzení protestu proti prezidentu Miloši Zemanovi v prohlášení z 18. 11., které dokonce bylo původně prezentováno jako „Prohlášení Univerzity Karlovy“, pro nás bylo velkým zklamáním. Cílem protestu na Albertově, jehož se zúčastnila i celá řada studentů a akademiků Univerzity Karlovy, bylo vyjádření nesouhlasu s prezidentem, který opakovaně zlehčuje pošlapávání lidských práv ve světě, rozehrává nebezpečnou hru se zahraničně politickou orientací naší země, nezřídka se chová jako hulvát, a krátce před oslavami 25. výročí 17. listopadu 1989 dokonce bagatelizoval brutalitu tehdejšího policejního zásahu proti studentům na Národní třídě. Podle nás je v demokratické zemi zcela na místě, aby se veřejnost důrazně ohradila proti chování prezidenta, které je nehodné jeho úřadu. Z tohoto důvodu považujeme za velmi nešťastné, že jste se sám od jednání prezidenta ani v nejmenším nedistancoval, a naopak jste odsoudil protesty proti němu.

Účastníci demonstrace – až na pár jednotlivců, kteří dali průchod svému hněvu vrhem vajec – zjevně nebyli žádní výtržníci. To bylo zřejmé z jejich spořádaného chování při projevech ostatních prezidentů, které vyslechli v naprostém klidu a které odměnili bouřlivým potleskem. Zejména vřelé a pozitivní reakce shromáždění na zmínky o lidských právech, situaci na Ukrajině či odkazu Václava Havla v projevech těchto státníků ukázala, že protestujícím šlo o obhajobu základních demokratických hodnot a tradic – právě těch, které Miloš Zeman v poslední době soustavně zlehčuje či pošlapává.

Nesouhlasíme s Vámi v tom, že si účastníci demonstrace ke svému protestu měli vybrat jinou příležitost. Protože prezident zrušil svůj dopolední program na Národní třídě, byla to jediná možnost, kdy mu bylo možno dát najevo nesouhlas osobně. Přítomní navíc mohli vzhledem k výše uvedeným důvodům vnímat jako pošlapání památky osob spojených s listopadem 1939 a 1989 spíše vystoupení prezidenta Zemana samého či účast takových osob, jako je Miroslav Jansta. Zejména vystoupení posledně jmenovaného na vzpomínkovém aktu považujeme za výsměch a plivnutí do tváře účastníkům Sametové revoluce. Nejenže Jansta je bývalým komunistou, ale také jeho polistopadová minulost je dosti temná. Janstova právnická kancelář byla po léta napojena na kruhy ovládající pražský magistrát, odkud dostávala přednostně lukrativní zakázky. Zveřejněné odposlechy jeho hovorů s lobbistou Romanem Janouškem dokládají, že Jansta se podílel na korupci poslanců při zvolení Václava Klause prezidentem v roce 2008. Jeho spolupracovník Zavadil pro změnu těsně před poslední prezidentskou volbou podal do Blesku inzerát očerňující Karla Schwarzenberga. To, že jste připustil, aby studenty roku 1989 reprezentovala takto pochybná osoba, lze považovat za selhání z Vaší strany i ze strany organizátorů akce. Za těchto okolností se nemůžete divit, že byl pískotem a skandováním přerušován i Váš projev či projev moderátorky.

Vážený pane rektore, z uvedených důvodů Vás žádáme, abyste přehodnotil své stanovisko k protestům na Albertově a účastníkům demonstrace se omluvil.

S pozdravem

Václav Němec, Ph.D., Filozofická fakulta UK
doc. Štěpán Holub, Matematicko-fyzikální fakulta UK
doc. Štěpán Špinka, Filozofická fakulta UK
prof. Martin C. Putna, Fakulta humanitních studií UK
prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan Matematicko-fyzikální fakulty UK
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
prof. Lenka Karfíková, Evangelická teologická fakulta UK
PhDr. Tomáš Sedláček, Fakulta sociálních věd UK
prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc., Centrum teoretických studií UK
Prof. MUDr. Jan Roth CSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK
doc. Zdeněk Kratochvíl, Přírodovědecká fakulta UK
Sylva Fischerová, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Jan A. Dus, Th.D., Evangelická teologická fakulta UK
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., Fakulta humanitních studií UK
doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Přírodovědecká fakulta UK
doc. Petr Kolman, PhD., proděkan Matematicko-fyzikální fakulty UK
Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c., Fakulta humanitních studií UK
Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK
MUDr. Jana Milerová, Ph.D., Neurologická klinika 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecná fakultní nemocnice
RNDr. Kateřina Trlifajová PhD., Centrum teoretických studií UK
RNDr. Viktor Žárský, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
doc. PhDr. Marie Klimešová Ph.D., Filozofická fakulta UK
doc. Lucie Pultrová, Filozofická fakulta UK
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, PhD., Přírodovědecká fakulta UK
doc. Hynek Bartoš, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
doc. Petr Sláma, Th.D., Evangelická teologická fakulta UK
PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, PhD., Filozofická fakulta UK
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
doc. Pavel Škaloud, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
PhDr. Hana Hlaváčková, Filozofická fakulta UK
Dr. Kamila Peterová, 1. Lékařská fakulta UK
RNDr. Petr Heřman, 2. lékařská fakulta UK
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
RNDr. Lucie Juřičková Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
Jiří Holba, Ph.D., Filozofická fakulta UK
MUDr. Jan Payne, Ph.D., 1. Lékařská fakulta UK
Dr. Ivana Macháčková, Evangelická teologická fakulta UK
Jakub Jirsa, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Irena Šímová, Ph.D., Centrum teoretických studií UK
ing. Mgr. Marek Vranka, Filozofická fakulta UK
Jitka Lindová, Ph.D., Fakulta humanitních studií
Milan Hanyš, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
Ing. arch. Marie Pětová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
Martin Ritter, Ph. D., Filozofická fakulta UK
Mgr. Lea Takács, Filozofická fakulta UK
Mgr. Zuzana Chvatíková, Pedagogická fakulta a Fakulta humanitních studií UK
Mgr. Jaroslav Rytíř, Filozofická fakulta UK
Mgr. Felix Borecký, Filozofická fakulta UK
Mgr. Ota Gál, Filozofická fakulta a 1. Lékařská fakulta UK
Mgr. Lucie Chlumská, Filozofická fakulta UK
Mgr. Lubomír Ondračka, Filozofická fakulta UK
Dr. Pavel Keřkovský, Evangelická teologická fakulta UK
Mgr. Michaela Konárková, Filozofická fakulta UK
Mgr. Petr Prášek, Filozofická fakulta UK
Mgr. Ondřej Váša, Filozofická fakulta a Fakulta humanitních studií UK
Mgr. Martin Macek, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Kuneš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
Olga Navrátilová, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK
Mgr. Ondřej Hanus, Filozofická fakulta UK
Anna Puobišová, Fakulta humanitních studií UK
Adam Šimek, Fakulta humanitních studií UK
Jakub Múčka, Fakulta humanitních studií UK
Ondřej Tůma, Fakulta humanitních studií UK
Jindřich Brejcha, Přírodovědecká fakulta UK
Stanislav Synek, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
Sára Říhová, Fakulta humanitních studií UK
Mgr. Julie Tomsová, Filozofická fakulta UK
Mgr. Edita Wolf, Filozofická fakulta UK
MUDr. Martina Mothejlová, dětská lékařka, absolventka 1. Lékařské fakulty UK
MUDr. Radim Tobolka, absolvent 1. Lékařské fakulty UK
Mgr. Monika Žárská, Filozofická fakulta UK
Lukáš Máchal, absolvent Právnické fakulty UK
RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
Mgr. Markéta Gabriela Švarcová, Přírodovědecká fakulta UK
Dr. Ladislav Beneš, Evangelická teologická fakulta UK
Kateřina Cepáková, Filozofická fakulta UK
Kateřina Volná, Fakulta sociálních věd UK


Reakce rektora Zimy na otevřený dopis ze dne

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych reagoval na "Otevřený dopis rektorovi Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáši Zimovi ohledně protestu proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi na Albertově 17. 11. 2014", datovaný 22. listopadu 2014 a podepsaný Václavem Němcem, Ph.D. (FF UK), doc. Štěpánem Holubem (MFF UK) a doc. Štěpánem Špinkou (FF UK).

V první řadě chci připomenout, že jsem nikdy nezpochybňoval právo na "vyjádření nesouhlasu s prezidentem". Dokladem toho budiž druhý odstavec mého prohlášení, v němž jsem napsal, že "vyjádření svobodného názoru je ... nezpochybnitelným právem každého občana České republiky" a v němž jsem dokonce členy akademické obce UK vyzval k tomu, "abychom se vyslovovali ke všemu, co nás zneklidňuje a trápí, abychom, zkrátka a dobře, byli aktivní".

Pokud jde o můj osobní postoj k prezidentovi republiky, také mě znepokojují jeho některá vyjádření, také já jsem rozčarovaný z jeho některých postojů. Jménem České konference rektorů jsem proto jasně vyslovil nesouhlas s nepozváním dvou kolegů na oslavu státního svátku a nezúčastnil jsem se předávání státních vyznamenání na Pražském hradě.

K demonstraci na Albertově bych rád řekl toto: jsem pevně přesvědčen o tom, že protest, a to i velmi hlasitý a jednoznačně formulovaný, je součástí demokracie; takovým protestem byla ostatně i část diskuse na Právnické fakultě UK, která po albertovském shromáždění následovala a na níž prezident čelil velmi ostrým, nicméně kultivovaně formulovaným dotazům našich kolegů. Házení vajíček ze strany některých demonstrantů nicméně považuji za neslušné. Právě těchto demonstrantů, kteří kromě útoku na prezidenta projevovali nevoli i při zpěvu studentské hymny, se týkalo mé prohlášení z minulého týdne. Chování těchto lidí jsem ostatně nekritizoval já sám, ale i zástupci Studentské unie UK a Studentské komory Rady vysokých škol; samotní organizátoři akce Znovu zvonit klíči se od chování některých účastníků pietního setkání na Albertově distancovali. Vyzněla-li moje slova tak, že kritizuji všechny demonstranty na Albertově, omlouvám se, neboť to nebylo mým úmyslem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navzdory Vašemu dopisu se domnívám, že jsou si naše názory bližší, než by se na první pohled mohlo zdát. Vždy budu hájit právo na politický protest a vždy budu stát na straně demokracie, vlády práva a akademických svobod. S násilím, vulgaritou a fyzickými útoky však souhlasit nemohu, ať se jich dopouští kdokoli.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.


Odpověď tvůrců otevřeného dopisu na reakci rektora

27. 11. 2014

Vážený pane rektore,

děkujeme za Vaši odpověď i za slova omluvy demonstrujícím na Albertově dne 17. listopadu letošního roku. Těchto slov si vážíme.

Chápeme, že zvláště ve věcech veřejných může být velmi obtížné určit, jaké jednání je v konkrétní situaci náležité. O to více je však podle našeho přesvědčení důležité rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným a s rozhodností bránit základní demokratické principy a hodnoty tam, kde jsou ohroženy.

Jsme přesvědčeni, že akademická obec by měla být v tomto ohledu příkladem. Považovali bychom proto za vhodné, aby také výběr řečníků a pozvaných osob na takové události, jakým bylo shromáždění na Albertově, a případně i prohlášení vydaná v těchto souvislostech jménem akademické obce byly napříště váženy především s ohledem na tyto hodnoty.

V úctě.

Štěpán Špinka
Václav Němec
Štěpán Holub


Dopis jedné ze signatářek otevřeného dopisu

Dobry den,

Rada bych se pripojila a podepsala "Otevreny dopis rektorovi".

Jmenuji se Ingrid (Inka) Slaba, roz. Lintymerova, nar. 29.6.1969, jsme minulou clenkou akademicke obce UK (studentka 1.LF UK 1987 - 1994, studijni vedouci kruhu 1, ucastnik demonstrace 17.11.1989, aktivni ucastnik stavky mediku - koordinatorka studentskych akci pro 3. a 4. rocnik 1.LF UK na Ustavu Patofyziologie; clenka akademickeho senatu UK 1990-1991)

V soucasnosti se svou rodinou ziji a pracuji v Kanade, Alberta, Calgary; Physician in Critical Care Medicine at the University of Calgary.

Jelikoz jsem v minulych dvou tydnech pobyvala v Praze, zucastnila jsem se demonstrace na Narodni Tride proti prezidnetu Zemanovi, s jehoz nazory, postoji a ciny zasadne nesouhlasim. Pan Zeman otevrene podporuje rezimy porusujici lidska prava a vrha nas do naruce Ruske Federace, coz primo ohrozuje budoucnost demokracie v nasi zemi. Obhrouble, samolibe a prezirave vystupovani lze pripisovat nejen na vrub narcisticke osobnosti prezidenta, ale zejmena jeho pokrocilemu alkoholismu.

Tomase Zimu znam osobne, jde o bezpaterniho karieristu, ktery me osobne lakal vstoupit do KSC po celou dobu meho studia na 1.LF UK. Byl dlouholetym sefem SSM na fakulte a aktivnim clenem KSC. V roce 1989 stal na strane komunistickeho rezimu, nikoli na strane stavkujicich studentu. Behem stavky se pokusil vlisat do prizne stavkujicich studentu a lidove receno "prevlect si kabat", cehoz jsem osobne byla svedkem. Domnivam se, ze rektorem nejvyznamnejsi vzdelavaci instituce v nasi zemi by nemel byt clovek takto zdiskreditovany svoji politickou minulosti. To, ze v cele akademicke obce Ceske Republiky stoji byvaly komunista a karierista bez jakychkoli skrupuli, je primym ohrozenim svobody, pravdy a demokracie v Ceske Republice. Fakt, ze tento clovek spolu s prezidentem Zemanem odhaloval minule pondeli na Albertove pametni desku nam vsem, kteri jsme v roce 1989 aktivne vystoupili proti totalitnimu rezimu, povazuji za absolutni vysmech a vrchol pokrytectvi. To, jake pozval zastupce studentu jen potvrzuje, ze se Tomas Zima od sve minulosti nedistancoval. Domnivam se, ze Tomas Zima by mel verejne vystoupit, omluvit se a odstoupit z funkce rektora. Poslala jsem mu na jeho stranky otevrenou vyzvu k odstoupeni z funkce. Taktez jsem nechala na facebooku verejne kolovat zpravu o tom, kdo je tento clovek. Je nutne, abychom nezapomeli, kdo je kdo.

Dekuji, ze muj podpis pripojite k Otevrenemu dopisu

S pozdravem Ingrid Slaba, MD, EDIC University of Calgary


Odpověď proděkana Trlifaje pro LN

1) Na Stanovisku pana rektora mi vadila jeho jednostrannost. Pan rektor právem veřejně kritizoval neslušné chování některých protestujících účastníků během části programu (zejména při projevu prezidenta Zemana). Protest byl ale reakcí na mnohem podstatnější konflikty, které v naší společnosti pan prezident vytváří svým chováním a jednáním (část z nich z poslední doby je zmíněna například v článku idnes, další viz. idnes). O těchto konfliktech, které zřejmě byly důvodem protestu, ve Stanovisku nic nenajdeme.

Pozitivní reakce účastníků shromáždění na projevy prezidentů sousední zemí mi připomněla atmosféru shromáždění z roku 1989, kterých jsem se osobně zúčastnil. Nemyslím si, že pondelní shromáždění na Albertově narušilo jejich odkaz, snad až na jednu věc: pokud vím, nebyli tam pozváni hlavní studentské osobnosti roku 1989, tehdejsi studenti Pajerová, Mejstřik, Pánek a další - otázkou zůstává, proč?

2) Potěšilo mne, že podle odpovědi pana rektora jsou jeho názory bližší názorům té části akademické veřejnosti UK, která otevřený dopis podepisuje, než se jeví z jeho Stanoviska. Zklidnění situace by proto určitě prospělo, kdyby pan rektor své názory na výše zmíněné konflikty vyjádřil stejně veřejně a jasně, jako se to stalo v případě odsouzení chování části protestujících na Albertově.

S pozdravem, Jan Trlifaj


Komentář rektora Zimy k výběru hostů na shromáždění na Albertově

K pozvání dvou hostů chci podotknout jen tolik, že demonstrace 17.11.1989 byla povolená a žádost podávala MVR SSM, aby přišlo hodně lidí a byla úzká komunikaci s nezávislými studentskými uskupeními. Toto se historicky 17.11. událo, a tak jsem pozval představitele dvou uskupení. Tolik k pozvání pana Jansty (za SSM) a pana Vidíma (Stuha sdružení na VŠE).

Podobné vysvětlení poskytl i pro ČT, vizte Interview ČT24, začátek vstupu 7:50.


Další informace

Přehled událostí, včetně odkazu na prohlášení mediků ze stávkového výboru 1989:

blogspot.cz

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.