Commission overview

Thesis Defence Committee [ODP]

Komise K1 (M8,F12) [NK01]

Komise K2 (I1, I2, I3, I4) [NK02]

Komise K3 (M1, M2, M3, M6, F11) [NK03]

Komise K4 (M4, M5) [NK04]

Komise K5 (M7) [NK05]

Komise K6 (F1, F9, F10) [NK06]

Komise K7 (F2, F3, F5, F13) [NK07]

Komise K8 (F4, F6) [NK08]

Komise K9 (F7) [NK09]

Komise K10 (F8) [NK10]

Oborové rady pro doktorské studijní programy [OR]

Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics [NOR4-F1]

Physics of Plasma and Ionized Media [NOR4-F2]

Physics of Condensed Matter and Materials Research [NOR4-F3]

Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics [NOR4-F4]

Council for Doctoral Studies in Physics [NOR4-F]

Physics of Surfaces and Interfaces [NOR4-F5]

Informatika [NOR4-I]

Quantum Optics and Optoelectronics [NOR4-F6]

Matematika [NOR4-M]

Geophysics [NOR4-F7]

Meteorology and Climatology [NOR4-F8]

Subnuclear Physics [NOR4-F9]

Nuclear Physics [NOR4-F10]

Mathematical and Computer Modelling [NOR4-F11]

Physics Education and General Problems of Physics [NOR4-F12]

Physics of Nanostructures [NOR4-F13]

Theoretical Computer Science [NOR4-I1]

Software Systems [NOR4-I2]

Mathematical Linguistic [NOR4-I3A]

Mathematical Linguistics [NOR4-I3]

Discrete Models and Algorithms [NOR4-I4]

Computer Graphics and Image Analysis [NOR4-I5]

Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic [NOR4-M1]

Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures [NOR4-M2]

Mathematical Analysis [NOR4-M3]

Probability and Mathematical Statistics [NOR4-M4]

Scientific and Technical Calculations [NOR4-M6]

General Questions of Mathematics and Information Science [NOR4-M8]

Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics [NOR4-M9]

General Questions of Mathematics and Computer Science [32ORP0541]

Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic [NOR4-M1A]

Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics [32ORP0533]

Physics Education and General Problems of Physics [32ORP0111]

Computer Science - Visual computing and computer games [32ORP0613]

Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence [32ORP0619]

Probability and statistics, econometrics and financial mathematics [32ORP0542]

Komise pro souborné zkoušky [SOUB]

Fyzika - komise 1 [NSOUB-F1]

Fyzika - komise 2 [NSOUB-F2]

Fyzika - komise 3 [NSOUB-F3]

Fyzika - komise 4 [NSOUB-F4]

Matematika - komise 1 [NSOUB-M1]

Matematika - komise 2 [NSOUB-M2]

Matematika - komise 3 [NSOUB-M3]

Informatika [NSOUB-I]

Fyzika učitelství - komise 1 [NSOUB-UF1]

Fyzika učitelství - komise 2 [NSOUB-UF2]

Fyzika učitelství - komise 3 [NSOUB-UF3]

Matematika učitelství - komise 1 [NSOUB-UM1]

Matematika učitelství - komise 2 [NSOUB-UM2]

Matematika učitelství - komise 3 [NSOUB-UM3]

Matematika učitelství - komise 4 [NSOUB-UM4]

Deskriptivní geometrie učitelství [NSOUB-UDG]

Informatika učitelství [NSOUB-UI]

State doctorate Committee [SR]

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika [NSR-F01]

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí [NSR-F02]

Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum [NSR-F03]

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika [NSR-F04]

Fyzika povrchů a rozhraní [NSR-F05]

Kvantová optika a optoelektronika [NSR-F06]

Geofyzika [NSR-F07]

Meteorologie a klimatologie [NSR-F08]

Matematika pro informační technologie [NSR-M09]

Subjaderná fyzika [NSR-F09]

Jaderná fyzika [NSR-F10]

Matematické a počítačové modelování [NSR-F11]

Obecné otázky fyziky - dobíhající 3-leté studium [NSR-F12]

Učitelství fyziky [NSR-F13]

Algebra, teorie čísel a matematická logika [NSR-M01]

Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury [NSR-M02]

Matematická analýza [NSR-M03]

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie [NSR-M04]

Vědecko-technické výpočty [NSR-M06]

Finanční a pojistná matematika [NSR-M07]

Obecné otázky matematiky a informatiky [NSR-M08]

Teoretická informatika [NSR-I01]

Softwarové systémy [NSR-I02]

Matematická lingvistika [NSR-I03]

Diskrétní modely a algoritmy [NSR-I04]

Počítačová grafika a analýza obrazu [NSR-I05]

Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [SZZ-BC]

Fyzika - odborné obory [NBC-F]

Matematika - odborné obory [NBC-M]

Informatika - odborné obory [NBC-I]

M, F, I, Dg - učitelské obory [NBC-U]

Branch: FAF - Applied Physics, Department: 32-KFKL, Date: 27.06.2019 9:30 (Subcommittee) [NBC-FSUB7]

Branch: FOF - General Physics, Date: 12.09.2019 9:00 (Subcommittee) [NBC-FSUB2]

Branch: FOF - General Physics, Date: 12.09.2019 9:00 (Subcommittee) [NBC-FSUB3]

Branch: FOF - General Physics, Date: 12.09.2019 9:00 (Subcommittee) [NBC-FSUB4]

Branch: FOF - General Physics, Date: 12.09.2019 9:00 (Subcommittee) [NBC-FSUB1]

Branch: FOF - General Physics, Date: 12.09.2019 9:00 (Subcommittee) [NBC-FSUB6]

Branch: FOF - General Physics (Subcommittee) [NBC-FSUB5]

Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [SZZ-MGR]

Komise pro studijní obor astronomie a astrofyzika [NMGR-AA]

Komise pro studijní obor geofyzika [NMGR-GEO]

Komise pro studijní obor meteorologie a klimatologie [NMGR-METEO]

Komise pro studijní obor teoretická fyzika [NMGR-TF]

Komise pro studijní obor fyzika kondenzovaných soustav a materiálů [NMGR-FKSM]

Komise pro studijní obor optika a optoelektronika [NMGR-OOE]

Komise pro studijní obor fyzika povrchů a ionizovaných prostředí [NMGR-FPIP]

Komise pro studijní obor biofyzika a chemická fyzika [NMGR-BFCHF]

Komise pro studijní obor jaderná a subjaderná fyzika [NMGR-JSF]

Komise pro studijní obor Matematika pro informační technologie [NMGR-MPIT]

Komise pro studijní obor matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice [NMGR-FMPMF]

Komise pro studijní obor matematická analýza [NMGR-MA]

Komise pro studijní obor matematické struktury [NMGR-MS]

Komise pro studijní obor numerická a výpočtová matematika [NMGR-NUM]

Komise pro studijní plán ekonometrie [NMGR-EKON]

Komise pro studijní plány matem. statistika, teorie pravděpodobnosti a náhod. procesy [NMGR-STAT]

Komise pro studijní obor finanční a pojistná matematika [NMGR-FPM]

Komise pro studijní obor matematické modelování ve fyzice a technice [NMGR-MMOD]

Komise pro studijní obor matematické metody informační bezpečnosti [NMGR-MMIB]

Komise pro všechny obory programu magisterská informatika [NMGR-I]

Komise pro učitelské obory - M, F, I, Dg [NMGR-U]