Habilitation Procedures and Procedure for the Appointment of a Professor


Zahájená habilitační řízení

Jmenován docentem/Jmenována docentkou

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Univerzity Karlovy

Jmenován profesorem/Jmenována profesorkou

VR řízení zastavila

 

Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Czech Republic
VAT ID: CZ00216208

HR Award at Charles University

4EU+ Alliance