Habilitation Procedures and Procedure for the Appointment of a Professor


Zahájená habilitační řízení

Habilitační řízení před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

Jmenován/a docentem

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Univerzity Karlovy

Jmenován/a profesorem

VR řízení zastavila