Habilitation Procedures and Procedure for the Appointment of a Professor


Zahájená habilitační řízení

Habilitační řízení před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

Jmenován docentem/Jmenována docentkou

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Matematicko-fyzikální fakulty

Řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Univerzity Karlovy

Jmenován profesorem/Jmenována profesorkou

VR řízení zastavila