Projekty OP VVV


Přehled projektů

Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000485


Fyzika martensitické transformace pro rozšíření funkcionality krystalických materiálů a nanostruktur
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000487


LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781


Spolupráce na experimentech ve Fermilab
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001787


Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha pro výzkum materiálů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001788


Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007414


Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002371


Vybavení poslucháren MFF UK
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002372


Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních školách: motivace ke studiu a příprava k matematickým soutěžím a olympiádám
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000512


Modernizace oboru Matematická lingvistika
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373


Přehled celouniverzitních projektů, do kterých je fakulta zapojena

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562


Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance na trhu práce
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495


Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210


Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF
CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008466