Hlavičkové papíry

Instrukce k použití hlavičkového papíru

Pro každé pracoviště jsou vytvořeny šablony ve dvou variantách:

 • Šablony pro předtištěné hlavičkové papíry: šablony neobsahují logo. Jsou určeny pro potisk papírů s předtištěnou barevnou oficiální hlavičkou. Tyto papíry obdrží každé pracoviště.
 • Šablony pro tisk hlavičky vlastními prostředky: šablony obsahují černobílou verzi loga. Jsou určeny pro potisk čistých papírů.

Každá varianta je v české a anglické verzi a ve formátu .dotx a .rtf.

Šablony .dotx

Pro každé pracoviště je vytvořena šablona ve verzi pro Microsoft Word. Pro nižší verze programu MS Word jsou připraveny soubory ve formátu .rtf.

Soubor ve formátu .rtf

Pro každé pracoviště je jako varianta k šabloně připraven soubor ve formátu .rtf,
který je obsahově stejný jako šablona.

Soubor ve formátu .rtf nelze otevřít jako šablonu. Je třeba
otevřít soubor .rtf a uložit ho pod jiným jménem buď jako .doc nebo .rtf.

Příklad použití souborů .rtf při práci s MS Word:

 • Otevřete svůj soubor .rtf (např. pro pracoviště 728 soubor mff728cz.rtf)
 • IHNED použijte příkaz programu MS Word Uložit jako…
  • zvolte správný adresář pro uložení
  • zadejte jméno např. dopis1
  • zvolte typ souboru (např. .doc)
 • Dál už pracujte jen s takto uloženým souborem (v tomto případě dopis1.doc).

V případě, že vám ani jeden z uvedených formátů nevyhovuje, lze použít pro potisk hlavičkových papírů vlastní prostředky, ale pouze za dodržení podmínek stanovených autorem hlavičkových papírů, viz Předepsaná úprava.

Stručný popis šablony .dotx a souboru .rtf

Pole k vyplnění adresy je realizováno jako tabulka. Prostor pro tělo dopisu je ohraničen pouze nastavením okrajů stránky. V zápatí jsou uvedeny údaje o pracovišti (název, adresa, telefon, fax, e-mail) v požadované pozici na stránce.

Pokud se Vám po kliknutí na příslušný odkaz automaticky neotevře program pro práci s uvedenými formáty, obraťte se laskavě na správce sítě na svém pracovišti (jedná se pravděpodobně o chybné nastavení Vašeho operačního systému).

Bližší informace o použití připravených podkladů lze získat na adrese www@mff.cuni.cz.

Soubory ke stažení

  předtištěné černobílé
  česky anglicky česky anglicky
1. AS rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
3. VEDRAD rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
4. DISCIP rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
5. KOMISE rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
101. AUUK rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
102. FUUK rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
103. KVOF rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
104. KDF rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
105. KFPP rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
106. KFM rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
107. KFNT rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
109. KFKL rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
110. KMF rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
111. KG rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
113. KCHFO rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
114. UCJF rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
115. KFA rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
116. UTF rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
117. PST rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
201. KSVI rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
202. KAM rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
203. KDSS rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
204. KSI rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
205. KTIML rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
206. SISAL rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
207. UFAL rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
208. IUUK rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
301. KA rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
302. KDM rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
303. KMA rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
304. KNM rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
305. KPMS rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
306. MUUK rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
511. KNIH rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
512. KJP rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
513. KTV rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
612. REPRO rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
613. PROFDU rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
721. SEKR rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
722. HOSP rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
723. OVZS rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
724. STUD rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
726. PERS rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
728. PSIK rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
729. OPMK rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
731. SB rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
732. ENERGI rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
733. PBT rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
734. RIA rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx
735. OFSKP rtf dotx rtf dotx rtf dotx rtf dotx