Počítačová laboratoř Karlov

Základní informace

UkazatelePočítačová laboratoř Karlov (PLK) je umístěna v suterénu budovy Ke Karlovu 3, číslo dveří M -145 (36).
GPS +50°4'10.86"N, +14°25'41.75"E 

TelefonTelefon do laboratoře je +420-221911319 

InfoPracovištěm zajišťujícím provoz laboratoře je Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu (PSíK).
Správcem laboratoře je Pavel Zakouřil

Provoz PLK se řídí následujícími dokumenty:

 1. Statut Počítačové laboratoře Karlov
 2. Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK 
 3. Povinnosti služeb v PLK.
 4. Přístup do počítačových laboratoří a zřízení počítačového účtu na MFF UK pro studenty z jiných fakult UK.

Informace pro uživatele

Zakládání účtů

Uživatelské účty pro studenty MFF jsou zakládány (i rušeny) automaticky spolu se studiem. Účty pro ostatní uživatele zakládá správce PLK (viz též Přístup do počítačových laboratoří a zřízení počítačového účtu na MFF UK pro studenty z jiných fakult UK). Přihlašovací jména (např. novakj) a hesla se používají stejná, jaká mají uživatelé nastavena v CAS. Pro vyhledání přihlašovacího jména lze též využít stránku Vyhledávání přihlašovacích jmen, patřičné přihlašovací jméno je na zmíněné stránce nazýváno Přihlašovací jméno v IS Studium. Bez ohledu na to, jak se přihlašovací jméno zobrazuje, jej doporučujeme vždy zapisovat malými písmeny.

Adresy serverů a možnosti přístupu k nim

Laboratoř využívá služeb tří serverů:

 1. celofakultního studentského úložiště, na které se ukládají uživatelská data,
 2. místního serveru zoo.karlov.mff.cuni.cz, který je přístupný pomocí SSH z celého světa a
 3. místního serveru cuckoo.karlov.mff.cuni.cz, na kterém je uložena část programového vybavení pro systém Windows.

V systému Windows je složka Dokumenty přesměrována do domácího adresáře daného uživatele na studentském úložišti. Tento domácí adresář je současně namapován jako disk (H:). Uživatelská nastavení systému Windows se uchovávají na disku J:, který je namapován na domácí adresář daného uživatele na serveru zoo.karlov.mff.cuni.cz. V Linuxu jsou domácí adresáře uživatelů umístěny na serveru zoo.karlov.mff.cuni.cz, v domácím adresáři uživatelé vždy najdou link Dokumenty (případně su) odkazující na jejich domácí adresář na studentském úložišti. Objemné dočasné soubory lze ukládat na lokální disk (ve Windows D:, v Linuxu LINUXTMP), zachování souborů na tomto místě ale není nijak zaručeno.

E-mailová adresa

V případě zájmu může kterýkoli uživatel PLK získat e-mailovou adresu tvaru login_name@plk.mff.cuni.cz, o zřízení této adresy je třeba požádat správce PLK. O vlastnostech tohoto e-mailového konta se dá blíže dočíst na adrese http://psik.mff.cuni.cz/merlin/.

Základní pravidla

 • Není dovoleno rozpojovat kabeláž, propojující počítače, monitory a elektrickou a počítačovou síť, ani jinak nevhodně manipulovat s technickým vybavením laboratoře.
 • Není dovoleno zasahovat do SETUPu stanic a bootovat z vlastních médií.
 • S výjimkou příkladů není dovoleno kopírovat instalovaný software.
 • Používat jiný než nainstalovaný software lze pouze se souhlasem správce laboratoře.

Paid services

Jedinou placenou službou v laboratoři je tisk. Cena se řídí celofakultním Ceníkem prací, služeb a materiálu, ale obvykle v sobě zahrnuje 50% slevu a činí tak 1 Kč za jeden list potištěný pouze černě nebo 3 Kč za list potištěný barevně (bez ohledu na míru využití barev). Cena oboustranného i jednostranného tisku je shodná.