Závodní preventivní péče na MFF

Personální oddělení upozorňuje zaměstnance na nutnost dodržování lékařských prohlídek podle směrnice děkana č. 4/2017Pracovně lékařské služby na MFF UK, a podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Kuchařka pro vyplnění žádostí  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 9. 2016
Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 12. 2015
Anamnestický dotazník  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 12. 2015
Anamnestický dotazník - anglicky  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 12. 2015
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 12. 2015
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 12. 2015
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci v riziku ionizujícího záření  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 12. 2015
Výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče o zaměstnání/zaměstnance  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 12. 2015
 

Technická poznámka: Většina formulářů je pro pohodlí uživatelů k dispozici v několika formátech. Formát PDF je nejuniverzálnější, k jeho prohlížení a tisku potřebujete program Adobe Acrobat Reader, dokumenty v tomto formátu nelze jednoduše upravovat. Formát RTF je často možné naimportovat do rozličných textových procesorů a v nich ho dále upravit. Formát DOC je určen pouze pro MS Word. Datum u formuláře označuje jeho poslední aktualizaci.