Matematika

G - Personální zabezpečení - přednášející (školitel, člen ob. rady) v hl. prac. poměru na VŠ

H - Personální zabezpečení - ostatní přednášející (školitel, člen obor. rady) na VŠ