Informatika

H - Personální zabezpečení - ostatní přednášející (školitel, člen obor. rady) na VŠ