Zprávičky

Ledničku, fotoaparát nebo mikrovlnnou troubu používáme prakticky denně a vlastně si neuvědomujeme pohodlí, které nám poskytují. Ale zkusme si představit svět bez hudby z reproduktorů, život bez mobilních zařízení nebo připojení k internetu. Možná, že už to ani nedokážeme. Tak důležitá je pro nás technika, za níž se skrývají často až překvapivě jednoduché fyzikální principy.

Pátrání po stopách fyziky v běžném životě probíhá v seriálu Víte proč…?, který je součástí Zpráviček, zpravodajského magazínu ČT nejen pro děti.

Zprávičky jsou součástí páteční Planety YÓ v 17.50 h na programu ČT 2.

Víte proč … fotoaparát fotí?

Nejjednodušší způsob zachycení obrazu si můžete snadno sami vyzkoušet. Od principu fotoaparátu k dnešním digitálním přístrojům byla sice dlouhá cesta, ale základní fyzikální principy jsou stále stejné…

Víte proč … dotykový displej reaguje?

Komerčním milníkem „dotykáčů“ se stal rok 2007, kdy se dotykový displej objevil u iPhone. Nejvíce se v současné praxi používají 2 typy displejů, tzv. odporové a kapacitní displeje.

Víte proč … reproduktor hraje?

Reproduktory a mikrofony jsou víceméně stejná zařízení, jen pracují inverzně. Jedná se o přístroje, které jsou tzv. elektroakustickými měniči. Mění zvukové signály na signály elektrické a naopak…

Víte proč … mikrovlnka ohřívá?

Při ohřevu v mikrovlnce se využívá toho, že potraviny obsahují určité množství vody. Mikrovlny v troubě vytvářejí rychle se měnící elektrické (a magnetické) pole, které působí na molekuly vody…

Víte proč … čočka zvětšuje?

Začali jsme a vlastně i skončili u spojné čočky, neboli spojky. K další čočce, rozptylce, se třeba dostaneme v některém z dalších dílů. Jen krátce jsme se zmínili o tzv. Fresnelově čočce, pojmenované podle významného francouzského fyzika…

Víte proč … indukce vaří?

Indukční vařič zahřívá pouze nádobu, která je na něm umístěna. Neohřívá tedy zbytečně nic jiného. Pro vaření na indukčním vařiči ale nemůžeme použít libovolné nádobí. Je možná překvapivé, že dobře fungují staré smaltované hrnce…

Víte proč … lednice chladí?

Vysokých teplot se dosahuje snadno, daleko obtížnější je tělesa ochlazovat. Už malé dítě ví, že chladnička chladí a mrazák mrazí, ale princip zná jen málokdo. Proto jsme se zaměřili právě na fungování lednice…