O původu hmoty

28. listopadu 2019

Filosofické problémy fyziky

Michal Malinský
ÚČJF

Troja, posluchárna T2 od 18:15

http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl