Hromadná korespondence

Papírová hromadná korespondence (rozesílání informačních materiálů poštou) probíhá čtyřikrát až pětkrát do roka a informuje žáky i učitele základních a středních škol o dění na MFF UK. Tiskoviny z posledního roku jsou v elektronické podobě k dispozici na této stránce, několik předchozích let je pak k nalezení na archivních stránkách. Zhruba jednou měsíčně jsou také rozesílány krátké informace o blížících se akcích e-mailem.

Pokud byste měli zájem, aby byly tiskoviny doručovány i vám, ozvěte se nám na e-mailovou adresu hk@opmk.mff.cuni.cz

Osobní preference si nastavujete na webové stránce, na kterou získáváte odkaz v každé zásilce, která vám přijde. Je zde možné vybrat si obory, které vás zajímají (M, F, Inf, lingvistika), jaká cílová skupina (ZŠ, SŠ) a také jaký typ akcí vás zajímá (informace o studiu, semináře či další obecné novinky). Pokud nastavíte takto preference na odkazu v zásilce určené instituci, nastavujete pouze preference pro tuto institucionální obálku. Pokud má škola z nějakého důvodu zájem, abychom na ni neposílali poštu pro učitele či pro žáky, je nutné se na nás obrátit e-mailem. Stejně tak se na nás můžete obracet mailem s žádostí o hromadné přidání učitelů vaší školy či s dalšími náměty na vylepšení zpráv, které vám zasíláme.

Upozornění: Zveřejněné dokumenty jsou platné v době vzniku příp. odeslání, aktuální informace hledejte na stránkách konkrétních akcí a na stránce Oddělení pro propagaci a mediální komunikaci.

 
 

Kontaktní formulář s možností odhlášení odběru