Uskutečněné akce

Ve středu 23. 11. 2016 proběhlo proběhlo v refektáři MFF UK na Malé Straně slavnostní setkání zástupců Fakultních škol s představiteli fakulty. Za přítomnosti pana děkana byly podepsány dohody o spolupráci s novými Fakultními školami. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.

 

Zástupci Fakultních škol se úspěšně zapojili do národní přehlídky Science on Stage 2016. Bližší informace naleznete zde.

 

28. 6. 2016 zavítalo na MFF UK 45 studentů z gymnázia v Uherském Hradišti. Dopoledne pro ně připravila RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. z KFA přednášku z meteorologie a odpoledne jim předváděl fyzikální experimenty RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. z KVOF.

 

27. 6. 2016 se uskutečnila na gymnáziu Jaroslava Heyrovského přednáška Mgr. Jakuba Gemrota z KSVI MFF UK „Československo 1938–39“.

 

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 proběhl na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích seminář Dilatace času pod vedením Mgr. Matěje Rystona z KDF MFF UK. Semináře se zúčastnilo kolem 30 studentů.

 

Na několik Fakultních škol již zavítala show Fyzika všemi smysly. Podívejte se, kde jsme již byli a jaké experimenty si studenti mohli vyzkoušet.

 

28. 4. 2016 proběhla na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře přednáška s pokusy na téma Radioaktivita kolem nás. Přednášku vedl RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. z KDF MFF UK a zúčastnilo se jí asi 60 studentů kvarty a sexty a dalších zájemců z řad studentů gymnázia.

 

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 proběhlo v refektáři MFF UK na Malé Straně slavnostní setkání zástupců Fakultních škol s představiteli fakulty. Za přítomnosti pana děkana byly podepsány dohody o spolupráci s vybranými školami.

 

V pátek 27. 11. 2015 přijeli na exkurzi na MFF UK dva studenti Wichterlova gymnázia v Ostravě, které je Fakultní školou MFF UK. Jejich dojmy shrnuje následující krátká zpráva.

 

26. 11. 2015 proběhla na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře přednáška s pokusy na téma Elektromagnetická indukce. Přednášku vedl RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. z KDF MFF UK a zúčastnilo se jí asi 60 studentů kvarty a sexty a dalších zájemců z řad studentů gymnázia.

 

Fakultní školy byly pozvány na seminář Záznam kmitů: historicky i moderně, který pořádla Katedra didaktiky fyziky v úterý 27. 10. 2015 v Tróji v učebně T2.Zde si můžete přečíst, jak akce probíhala a podívat se na fotografie.