Stálá nabídka

MFF UK nabízí studentům již od 1. ročníku možnost zapojit se do řešení Studentských fakultních grantů (SFG) a získat tak stipendium. Prohlédněte si témata SFG (s kontaktními osobami) vhodná pro studenty nižších ročníků: fyzikainformatikamatematika.

 

Nabídka přednášek, seminářů, témat pro SOČ a dalších aktivit pro Fakultní školy:  matematikafyzikainformatikaostatní.

 

Nabídka dalších přednášek a seminářů: FYKOS.

 

Studenti MFF UK rádi navštíví vaši školu a zájemcům z vyšších ročníků podají informace o studiu i přihlášení na školu, konkrétní informace k oborům obecná fyzika a obecná informatika a motivační část o vysokoškolské matematice z pohledu studentů. Prohlédněte si leták akce a další informace včetně kontaků a fotografií z již uskutečněného setkání.

 

Katedra geofyziky MFF UK nabízí studentům základních a středních škol exkurzi do seismické stanice Praha.