Harmonogram akcí MFF UK

Fakultním školám MFF UK jsou otevřeny všechny akce pořádané Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy určené pro studenty a pedagogy základních a středních škol, ale i pro širokou veřejnost. Harmonogram většiny těchto akcí naleznete v následujícím odkazu:

https://ovvp.mff.cuni.cz/…lendar/start

Podrobnější informace k vybraným akcím naleznete na stránkách MFF UK pro veřejnost:

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/

Informace o kurzech Univerzity třetího věku U3V naleznete zde:

http://www.mff.cuni.cz/…/czv/u3v.htm

U akcí s přednostní rezervací (např. ples MFF, koncerty, U3V a další) budou Fakultní školy dopředu informovány mailem.