Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádá tradiční vzdělávací kurz pro učitele matematiky středních škol – Výuka matematiky s podporou dynamického software. Kurz bude probíhat online prostřednictvím platformy ZOOM, v letošním semestru bude kurz výjimečně bezplatný. Další informace naleznete na webových stránkách akce. Máte-li o kurz zájem, vyplňte, prosím, elektronickou přihlášku na webu akce.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si upozornit na letošní Letní školu geometrie, kterou pořádá MFF UK ve spolupráci s dalšími institucemi. Škola má akreditaci MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků a měla by proběhnout 1.–4. července v České Lípě. Věříme, že pro mnoho z vás bude zajímavá, přihlašování již bylo spuštěno. Více informací naleznete na webu akce a v přiloženém letáku.


Na počátku března proběhnou tradiční CERN Masterclasses, tedy jednodenní program, v jehož rámci se pracuje s reálnými daty z CERN. Novinkou je hledání částice složené z půvabných (charm) a krásných (beauty) kvarků nebo Masterclass věnovaná medicínské protonové terapii. Přihlašovat se můžete už teď na stránce http://ipnp.cz/?page_id=2160&lang=CZ, která také obsahuje všechny podrobnosti.


18. 2. 2021 od 15 do 19:00 živě streamujeme fyzikální přednášky a experimenty. Řeč bude o následovnících Alberta Einsteina, kvantové mechanice nebo fyzice za extrémních podmínek. Navíc nezapomeneme "uvařit" několik zábavných pokusů. K programu je možné pokládat dotazy buď už teď, nebo přímo v průběhu vysílání. Více informací a stream najdou zájemci zde.


Učitelé fyziky ze středních i základních škol se mohou v úterý 8. září odpoledne a ve středu 9. září bezplatně zúčastnit 20. konference českých a slovenských fyziků, více iformcí zde.


Osm výrazných oborových institucí spojilo své síly na podporu učitelů fyziky a informatiky napříč Českou republikou a založilo Cenu Albertus. Cílem je zaměřit pozornost na inspirativní pedagogy fyziky a informatiky, kteří ve školách po celé Českérepublice probouzejí v žácích lásku k přírodním vědám, a ocenit je za každodenní práci a energii, kterou do vzdělávání přinášejí. Jistě se i na fakultních školách najde řada adeptů na toto ocenění. Více informací nalezente v přiloženém letáku nebo na webu www.albertus.cz.


Za podpory Škoda-Auto jsme připravili pro fanoušky informatiky víkendový hackathon na téma : Existuje dokonalý IT zločin? Dokážeš se proměnit z bezmocné oběti v úspěšného lovce? Nejsou třeba specifické znalosti informatiky, stačí základní znalost termínů, zpracování dat, otevřená hlava a ochota zkusit se 24hodin soustředit. Vstupní data jsou nastavená pro studenty bakalářského studia MFF UK, proto si myslíme, že s nimi zvládnou pracovat i studenti fakultních škol, které baví informatika. Přijďte se podívat na Matfyz a zkuste zabojovat o koloběžky a tablety, rádi Vás mezi sebou uvítáme o víkendu 28. - 29. března 2020. Bližší informace k akci najdete v přiloženém letáku.


13. února 2020 pořádá MFF UK tradiční Jeden den s fyzikou. Program začíná v 9:00 v budově Ke Karlovu 5 zajímavými experimenty, pokračuje přednáškami a odpoledními exkurzemi v budovách v Troji. Mimo jiné je připravena virtuální prohlídka laboratoře CERN. Akce je vhodná i pro nižší ročníky gymnázií, vítáni jsou jednotlivci i školní výpravy. Případné dotazy můžete zasílat na e-mail pr@mff.cuni.cz. Podrobnosti naleznou zájemci zde.


Rádi bychom Vás informovali o blížící se každoroční fyzikální soutěži pro středoškoláky organizované studenty MFF UK – Fyziklání. Fyziklání je týmová soutěž pro až pětičlenné týmy složené ze studentů středních škol, které se snaží v časovém limitu vypočítat co nejvíce z připravených fyzikálních úloh. Letošní ročník se koná 14. února 2020 v prostorách Top Hotelu Praha. Více inormací naleznete na webových stránkách akce, kde se Vaši studenti mohou zároveň registrovat.


Ve středu 29.1.2020 se koná na MFF UK na Malé Straně Jeden den s informatikou a matematikou. Program a další informace naleznete zde.


Rádi bychom představili projekt BeInspired@ICHEP2020, který má za cíl spojení umění a přírodních věd. Bude se konat u příležitosti největší mezinárodní konference v oblasti částicové fyziky ICHEP, která se letos v létě uskuteční v Praze. Více informací k projektu naleznete zde, popř. na přiloženém letáku, či na webu akce. Na akci je třeba se přihlásit do 24. 1. 2020.


Starší zprávy naleznete v sekci Uskutečněné akce