Hodnocení výsledků MFF za rok 2010

Vybrané údaje z Konečného výsledků hodnocení výzkumu a vývoje v roce 2010 Rady pro v výzkum, vývoj a inovace.

 

Údaje z Hodnocení 2010 – Matematicko-fyzikální fakulta UK

  počet body body po korekci
Jimp – článek v impaktovaném časopise 2 568.485 124 408.035 124 408.035
Jneimp – článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH 286.849 2 774.624 4 572.536
Jneimp – článek v českém recenz. časopise 136.983 750.433 1 120.606
B, C – kniha, kapitola v knize 125.500 1 533.183 2 712.734
D – článek ve sborníku 345.267 2 762.133 3 395.672
P – patent 2.000 400.000 336.000
F – užitný, průmyslový vzor 2.000 80.000 67.200
G – prototyp, funkční vzorek 16.667 666.667 560.000

  

Konečné výsledky Hodnocení výzkumných organizací 2010 – Univerzita Karlova v Praze

  Ohodnocené výsledky celkem
Název org. jedn. Právní forma Počet Body Body po korekci
Matematicko-fyzikální fakulta VVS 3 552.417 136 421.742 139 770.623
Přírodovědecká fakulta VVS 2 549.928 80 348.697 81 054.503
1. lékařská fakulta VVS 2 676.395 69 140.286 66 795.806
Filozofická fakulta VVS 2 259.094 31 653.810 36 621.596
3. lékařská fakulta VVS 1 327.874 32 905.403 31 229.819
2. lékařská fakulta VVS 1 153.391 25 718.269 24 507.259
Lékařská fakulta v Hradci Králové VVS 1 481.971 23 163.325 21 222.654
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové VVS 553.377 19 555.669 19 121.082
Lékařská fakulta v Plzni VVS 895.454 14 095.635 13 072.761
Fakulta sociálních věd VVS 907.502 9 829.293 11 194.823
Fakulta humanitních studií VVS 703.467 7 587.009 8 440.588
Pedagogická fakulta VVS 573.858 7 265.829 8 295.681
Právnická fakulta VVS 600.417 5 828.265 6 804.430
Evangelická teologická fakulta VVS 294.333 3 925.522 4 590.221
Fakulta tělesné výchovy a sportu VVS 266.844 3 424.750 3 363.500
Centrum pro teoretická studia VVS 89.250 3 191.656 3 297.392
Katolická teologická fakulta VVS 163.000 1 807.922 2 115.269
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia VVS 107.133 1 725.972 1 787.741
Husitská teologická fakulta VVS 90.833 1 382.525 1 615.958
Centrum pro otázky životního prostředí VVS 70.217 985.631 1 039.498
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy VVS 65.500 836.098 978.234
Ústav výpočetní techniky VVS 6.000 132.815 235.552

  

Konečné výsledky Hodnocení výzkumných organizací 2010 – porovnání MFF UK/příbuzné instituce

  Ohodnocené výsledky celkem
Název Název org. jedn. Právní forma Počet Body Body po korekci
Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VVS 3 552.417 136 421.742 139 770.623
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.   VVI 2 172.233 103 434.727 103 368.508
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta VVS 2 314.682 81 595.279 82 926.630
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta VVS 2 549.928 80 348.697 81 054.503
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta VVS 1 537.591 58 400.244 60 539.311
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.   VVI 720.562 40 640.190 40 701.199
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská VVS 927.413 34 821.653 34 436.669
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.   VVI 738.932 32 733.145 32 590.359
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.   VVI 624.422 24 785.271 24 707.507
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.   VVI 457.197 22 398.554 22 450.938
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.   VVI 526.070 21 647.471 21 554.463
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd VVS 770.392 19 872.068 19 897.357
Masarykova univerzita Fakulta informatiky VVS 542.322 12 770.286 16 684.212
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.   VVI 521.678 12 690.061 16 656.929
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.   VVI 509.150 14 523.486 16 541.845
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.   VVI 475.584 13 103.083 15 250.645
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.   VVI 356.383 14 024.645 14 153.691
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.   VVI 250.163 10 956.388 10 876.942
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.   VVI 251.357 10 830.259 10 693.370
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.   VVI 236.248 7 929.900 7 873.447
Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta VVS 407.583 5 269.640 5 873.770
Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta VVS 247.552 4 455.061 4 838.642
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta VVS 140.627 3 737.254 3 854.678
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická VVS 113.195 2 693.375 2 919.446
Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě VVS 79.500 2 566.733 2 880.141
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií VVS 28.200 1 242.269 1 711.196