Technologická agentura České republiky (GA ČR)

Aplikovaný výzkum (TA ČR)

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (GA ČR)

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

TA01011363 Výzkum a vývoj senzorového systému pro stanovení obsahu diacetylu v pivu
 – Řešitel: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. Období řešení projektu: 2011–2014.

TA03010103 – Výzkum a vývoj zařízení a technologie pro multizonální čištění a syntézu monokrystalů polovodičů na bázi teluridu kademnatého pro optoelektronické aplikace
 – Řešitel: prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. Období řešení projektu: 2013–2016.

 

Spolupříjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

TA01011141 Komplexní výzkum endoprotéz s lepšími užitnými vlastnostmi na bázi beta slitin titanu
 – Řešitel: BEZNOSKA, s.r.o., Ing. Jaroslav Fencl. Období řešení projektu: 2011–2014. Organizační jednotka garantující řešení : MFF UK, doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc.

TA02010182 – Inteligentní knihovna – INTLIB
 – Řešitel: SYSNET s r.o., Ing. Radim Jäger, období řešení projektu: 2012–2015. Organizační jednotka garantující řešení : MFF UK, Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

TA02011137 – Vývoj technologie výroby výkovků podvozkových dílů ze slitiny hliníku EN AW 6082 při proměnných teplotních a deformačních podmínkách
 – Řešitel: STROJMETAL KAMENICE s.r.o., Ing. Petr Sedláček, období řešení projektu: 2012–2014. Organizační jednotka garantující řešení : MFF UK, doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.

TA02020621 – Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce
 – Řešitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. Období řešení projektu: 2012–2014. Organizační jednotka garantující řešení : MFF UK, RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.

TA03010188 – Výzkum pokročilých lehkých slitin pro inženýrské aplikace
 – Řešitel: ALUCAST, s.r.o., Ing. Jarmil Cíleček. Období řešení projektu: 2013–2016. Organizační jednotka garantující řešení : MFF UK, RNDr. Kristian Mathis, Ph.D.

TA03011171 – Vývoj technologií pro rychlé robotické observatoře a laserové komunikační systémy
 – Řešitel: ProjectSoft HK a.s., Ing. Tomáš Turek. Období řešení projektu 2013–2014. Organizační jednotka garantující řešení : MFF UK, Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.

TA03030448 – AdapTrain – Distribuovaný adaptivní optimalizátor jízdy vlaku
 – Řešitel: UniControls a.s., Ing. Dobromil Nenutil. Období řešení projektu. 2013–2015. Organizační jednotka garantující řešení : MFF UK, RNDr. Libor Forst.

TE01020445 – Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS – TD
 – Řešitel: ENVINET a.s., Ing. Jan Surý. Období řešení projektu: 2012–2019. Organizační jednotka garantující řešení : MFF UK, doc.Ing. Jan Franc, DrSc.

TD020277 – Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
 – Řešitel: VŠE v Praze, Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. Období řešení projektu: 2014–2015. Organizační jednotka garantující řešení : MFF UK, Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.