Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

7AMB16AT021 – Globální klimatologie stočení vektoru větru – implikace pro šíření orografických gravitačních vln
 – Řešitel: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Období řešení projektu: 2016–2017

LH15277 – Studium in situ oxidace vodíku a redukce kyslíku elektrokatalyzátory obsahujícími oxidy ceru
 – Řešitel: prof RNDr Vladimír Matolín, DrSc. Období řešení projektu: 2015–2017.

LH15136 – Rychlé variace slunečního větru a jejich magnetosférická odezva
 – Řešitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. Období řešení projektu: 2015–2017.

LG15052 – Zkoumání mikrosvěta s využitím infrastruktury CERN
 – Řešitel: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. Období řešení projektu: 2015–2017.

LG15050 – Optická dráha materiálového výzkumu na synchrotronu Elettra v Terstu
 – Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Období řešení projektu: 2015–2017.

LD15062 – Kvazičástice v supravodiči
 – Řešitel: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. Období řešení projektu: 2015–2017.

LD15052 – TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích
 – Řešitel: prof. Pavel Lipavský, CSc. Období řešení projektu: 2015–2016.

LD15051 – Chytré kyber-fyzikální systémy realizované pomocí ansámblů autonomních softwarových komponent
 – Řešitel: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. Období řešení projektu: 2015–2017.

7AMB15FR004 – Efekty rozhraní v hybridních magnetoelektrických systémech
 – Řešitel: RNDr. Martin Veis, Ph.D. Období řešení projektu: 2015–2016.

7AMB15FR003 – EMBEDS – Zobrazování a vnořování simpliciálních komplexů
 – Řešitel: RNDr. Martin Tancer, PhD. Období řešení projektu: 2015–2016.

7AMB15AR026 – Kvantová turbulence: Experimenty využívající vizualizaci proudění a ponořené oscilátory
 – Řešitel: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D. Období řešení projektu: 2015–2016.

7AMB15DE004 – Dynamika magnetizace v heterostrukturách topologický izolátor/feromagnet
 – Řešitel: RNDr. Eva Schmoranzenová, Ph.D. Období řešení projektu: 2015–2016.

7AMB15DE003 – Vliv vakancí a komplexů vakancí s vodíkem na elektrické a optické vlastnosti ZnO krystalů a tenkých vrstev
 – Řešitel: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. Období řešení projektu: 2015–2016.

7AMB15DE001 – Metody efektivního potenciálu ve fyzice za Standardním Modelem
 – Řešitel: Ing. Michal Malinský, Ph.D. Období řešení projektu: 2015–2016.

7AMB15AT023 – Otázky Erdösova-Szekeresova typu pro množiny bodů
 – Řešitel: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. Období řešení projektu: 2015–2016.

7AMB15AT005 – Vícesložkové směsi tekutin: modelování a analýza
 – Řešitel: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. Období řešení projektu: 2015–2016.

LH14290 – Experiment Daya Bay s reaktorovými neutriny
 – Řešitel: doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. Období řešení projektu 2014–2016.

LH14246 – Dopované křemíkové nanokrystaly – nové nanomateriály pro fotoniku a bio-aplikace
 – Řešitel: prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Období řešení projektu 2014–2016.

LH14193 – Vývoj rychlého monitoru slunečního větru pro projekt Luna-Glob
 – Řešitel: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. Období řešení projektu 2014–2016.

LH14035 – Amplitudy rozptylu v efektivních teoriích pole
 – Řešitel: RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Období řešení projektu 2014–2016.

LH14011 – Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií
 – Řešitel: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. Období řešení projektu 2014–2016.

LH14010 – Šíření vln v oblasti radiačních pásů: analýza dat družic NASA Van Allen Probes
 – Řešitel: doc. RNDr. Dr. Ondřej Santolík. Období řešení projektu 2014–2016.

LG14037 – Členství ČR v ILL Grenoble
 – Řešitel: doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr. Období řešení projektu 2014–2016.

LG14034 – Studium fyziky za standardním modelem v rozpadech mezonů B v mezinárodním experimentu Belle II
 – Řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. Období řešení projektu 2014–2016.

LG14033 – Česká spolupráce na projektech H1 a CALICE
 – Řešitel: prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. Období řešení projektu 2014–2016.

LD14117 – PARSEME: Parsing a víceslovné výrazy – k jazykovědné přesnosti a výpočetní efektivitě ve zpracování přirozeného jazyka
 – Řešitel: Prof. Jan Hajič, Dr. Období řešení projektu 2014–2017.

7AMB14SK190 – Deformační struktura cyklicky zatěžovaných vybraných lehkých slitin a kompozitů
 – Řešitel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14SK186 – Intermetalické sloučeniny uranu a jejich hydridy
 – Řešitel: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14SK185 – Studium interakcí vodíku s defekty ve strukturních slitinách pomocí pozitronové anihilační spektroskopie
 – Řešitel: RNDr. Jan Kuriplach, CSc. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14SK116 – Optimalizace mechanických a korozních vlastností slitin horčíku pro medicínské aplikace
 – Řešitel: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, PhD. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14SK085 – Studium kapalně krystalických polymerů a polymerních kompozitů
 – Řešitel: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. Období řešení projektu. 2014–2015.

7AMB14PL036 – Struktura, elektronové a magnetické vlastnosti hydridů na bázi f-kovů
 – Řešitel: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14DE006 – Matematická analýza, modelování a simulace náhodných dějů pozorovaných ve složitých prostorových oblastech, s důrazem na kótované náhodné množiny
 – Řešitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14DE003 – Kolekticní jevy při externě řízené difuzi v systémech interagujících částic
 – Řešitel: prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14AT023 – Studium reakcí aniontů důležitých pro astrofyziku
 – Řešitel: RDNr. Štěpán Roučka, Ph.D. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14AT019 – Epitaxní růst a vlastnosti krystalických topologických izolátorů
 – Řešitel: prof. RNDr. Václav Holý, CSc. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14AT007 – Dvoudimenzionální spektroskopie jednoduché a dvojité koherence vibronicky vázaných systémů – od molekulárních dimerů k přírodním světlosběrným jednotkám
 – Řešitel: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB14AR033 – Studium adsorpce H2 a CO na katalyzátorech typu Pd-Pt-SnO2-x
 – Řešitel: RNDr Kateřina Veltruská, CSc. Období řešení projektu: 2014–2015.

7AMB13PL013 – Obecná algebra a její aplikace
 – Řešitel: doc. David Stanovský, Ph.D. Období řešení projektu: 2013–2014.

7AMB13DE001 – Regularita řešení zobecněného Stokesova problému II
 – Řešitel: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. Období řešení projektu: 2013–2014.

7AMB13AT003 – Matematické aspekty impulsních gravitačních vln
 – Řešitel: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Období řešení projektu: 2013–2014.

LH13115 – Nové materiály pro optické a magneto-optické aplikace
 – Řešitel: RNDr. Martin Veis, Ph.D. Období řešení projektu: 2013–2015.

LH13031 – Ionosféra Marsu: Radarová pozorování družicí Mars Express
 – Řešitel: RNDr. František Němec, Ph.D. Období řešení projektu: 2013–2015.

LH13005 – Studium fázových transformací v metastabilních slitinách beta-Ti pro využití v biomedicíně
 – Řešitel: doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc. Období řešení projektu: 2013–2015.

LG13026 – Tvorba a údržba mezinárodních norem ISO/IEC – Fyzika
 – Řešitel: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. Období řešení projektu: 2013–2015.

LD13054 – Tenkovrstvové katalyzátory s oxidem ceru pro palivové články
 – Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Období řešení projektu: 2013–2016.

LK11221 – Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů
 – Řešitel: Mgr. Ing. Filip Jurčíček, Ph.D. Období řešení projektu: 2012–2015.

7E12045 – Autonomic Service-Component Ensembles
 – Řešitel: prof. Ing. František Plášil, DrSc. Období řešení projektu: 2012–2014.

LD12065 Černé díry a jejich okolí
 – Řešitel: RNDr. Ladislav Šubr, PhD. Období řešení projektu: 2012–2014.

LD12066 Zvýšení biokompatibility materiálů plazmovými technikami za atmosferického tlaku pro biolékařské aplikace
 – Řešitel: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Období řešení projektu: 2012–2015.

LG12003 Optická dráha materiálového výzkumu na synchrotronu Elettra v Terstu
 – Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Období řešení projektu: 2012–2014.

LH12093 Strojový překlad se sémantickou informací
 – Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Období řešení projektu: 2012–2014.

LH12095 Nové kombinatorické algoritmy – rozklady instancí, parametry úloh a jejich efektivní řešení
 – Řešitel: doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. Období řešení projektu: 2012–2015.

LH12217 Příprava a výzkum nanostrukturních slitin Ti určených pro tělní implantáty a komponenty
 – Řešitel: doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc. Období řešení projektu: 2012–2015.

LD11032 Nanokomposity, nanostrukturované vrstvy a plasmová modifikace zlepšující polymerní nanomateriály pro balení potravin
 – Řešitel: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Období řešení projektu: 2011–2014.

LD11047 Modelové systémy nanostrukturních bimetalických katalyzátorů pro ochranu životního prostředí
 – Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Období řešení projektu: 2011–2014.

LH11017 Studium katalytických procesů s využitím inversních modelových katalyzátorů
 – Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Období řešení projektu: 2011–2014.

LH11122 Experimentální analýza vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země
 – Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. Období řešení projektu: 2011–2014.

LM2010001 ThALES – příspěvek k obnovení velké výzkumné infrastruktury pan-evropského významu z ESFRI Roadmap – vývoj a konstrukce spektrometru ThALES v ILL20–20
 – Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. Období řešení projektu: 2010–2014.

7E11042 Knowledge Helper for Medical and Other Information users
 – Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Období řešení projektu: 2011–2014.

LM2010013 LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat
 – Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Období řešení projektu: 2010–2015.

 

Spolupříjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

LH14054 – Zobrazení, kvantifikace a modelování hemodynamiky v mozkových aneuryzmatech
 – Koordinující příjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, řešitel: MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. Období řešení projektu: 2014–2016. Spoluřešitel: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.

LG14004 – Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborech
 – Koordinující příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Řešitel: Ing. Rostislav Mach, DrSc. Období řešení projektu: 2014–2016. Spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.

LH13021 – Teoretická východiska k začlenění a optimalizaci inovačního schématu „Breeding-Without-Breeding“ do provozních šlechtitelských programů lesních dřevin
 – Koordinující příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze. Řešitel: doc. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D. Období řešení: 2013–2015. Spoluřešitel: doc. RNDr. Petr Lachout, MSc., PhD.

LG13031 – Spolupráce ČR s CERN
 – Koordinující příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: Mgr. Petr Závada, CSc., DSc. Období řešení projektu: 2013–2015. Spoluřešitel: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.

LG13009 – Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
 – Koordinující příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. Období řešení projektu: 2013–2015. Spoluřešitel: doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

LG13007 – Česká účast na projektu Observatoře Pierra Augera
 – Koordinující příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel doc. Jan Řídký, DrSc. Období řešení projektu 2013–2015. Spoluřešitel RNDr. Dalibor Nosek, Dr.

LE13012 – Zajištění české účasti v projektu CTA
 – Koordinující příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel RNDr. Petr Trávníček Ph.D. Období řešení přojektu: 2013–2016. Spoluřešitel RNDr. Dalibor Nosek, Dr.

LG12001 Výzkum vlastností asteroidů a hvězdných soustav pomocí fotometrických pozorování s dánským 1,54m dalekohledem (DK154) na Evropské jižní observatoři ESO
 – Koordinující příjemce: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. Řešitel: Mgr. Petr Pravec, Dr. Období řešení projektu: 2012–2014. Spoluřešitel: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.

LG12006 Spolupráce na experimentech NOvA a D0 ve Fermiho národní laboratoři, USA
 – Koordinující příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Řešitel: RNDr. Miloš Lokajíček, CSc. Období řešení projektu: 2012–2014. Spoluřešitel: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.