Termíny vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
MŠMT – společné česko-francouzské projekty Podání návrhu 22. 6. 2018 30. 6. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT datovou schránkou, odeslání zajistí OVZS. Formuláře návrhu vč. všech všech příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
MŠMT – společné česko-německé projekty Podání návrhu 24. 5. 2018 31. 5. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT prostřednictvím datové schránky, odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Formuláře návrhu vč. všech požadovaných příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
MŠMT – společné česko-rakouské projekty Podání návrhu 24. 4. 2018 31. 5. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT prostřednictvím datové schránky, odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Formuláře návrhu vč. všech požadovaných příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
Inter-Action VES18USA Podání návrhu 23. 4. 2018 30. 4. 2018 Návrhy zasílejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky (na kopii podpisové stránky zajistěte souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana) a v elektronické podobě na: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Odeslání datovou schránkou zajistí OVZS.
GAČR 2019 standardní projekty Podání návrhu 4. 4. 2018 11. 4. 2018 Návrhy zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr. styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem a s podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci a se spolufinancováním projektu, resp. mezd (je-li to pro daný návrh aktuální), v případě jeho přijetí.
GAČR 2019 juniorské projekty Podání návrhu 4. 4. 2018 11. 4. 2018 Stejné pokyny jako pro standardní projekty.
GAČR 2019 mezinárodní projekty Podání návrhu 4. 4. 2018 11. 4. 2018 Platí stejné pokyny jako pro standardní projekty.
Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ Podání žádosti   20. 4. 2018 Jedná se o programy: stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20. 4. 2018), program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů), program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2018 12. 4. 2018 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2018.
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208