Termíny přihlášek

Termín podání přihlášky

Pro bakalářské studium: 31. 3. 2020

Pro magisterské studium: 29. 2. 2020