Termíny přihlášek

Termín podání přihlášky

Pro bakalářské studium:
31. 3. 2021

Pro magisterské studium:
28. 2. 2021