Termíny přihlášek

Termín podání přihlášky

Pro bakalářské studium: 31. 3. 2019

Pro magisterské studium: 28. 2. 2019