Termíny přihlášek

Termín podání přihlášky

Pro bakalářské studium:
31. 3. 2023

Pro magisterské studium:
28. 2. 2023