Studium učitelství

Na MFF UK se připravují také učitelé. Klasické kombinace oborů nabízených na MFF UK jsou následující:

Jaké zvolit bakalářské studium?

Chcete-li se stát učitelem matematiky a fyziky, přihlaste se na obor Fyzika zaměřená na vzdělávání. V přihlášce zvolte studijní program Fyzika (B1701), studijní obor Fyzika zaměřená na vzdělávání (7504R183). Na daném oboru budete studovat fyziku i matematiku; po jeho absolvování Vás pak čeká navazující magisterské studium, v němž budete současně studovat obory Učitelství fyziky a Učitelství matematiky. Ve výsledku z Vás bude plnohodnotný učitel fyziky a matematiky pro střední a základní školy (tj. budete mít aprobaci pro oba tyto předměty).

Chcete-li se stát učitelem matematiky a informatiky, zvolte v přihlášce studijní program Matematika (B1101), a vyberte dva studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (7504R015) a Informatika se zaměřením na vzdělávání (1802R023). Po absolvování bakalářského studia pak v navazujícím magisterském studiu budete současně studovat obory Učitelství matematiky a Učitelství informatiky. Nakonec budete plnohodnotným učitelem matematiky a informatiky pro střední a základní školy (tj. budete mít aprobaci pro oba tyto předměty).

Chcete-li se stát učitelem matematiky a deskriptivní geometrie, zvolte v přihlášce studijní program Matematika (B1101), a vyberte dva studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (7504R015) a Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (7504R003). Po absolvování bakalářského studia pak v navazujícím magisterském studiu, budete současně studovat obory Učitelství matematiky a Učitelství deskriptivní geometrie. Nakonec budete plnohodnotným učitelem matematiky pro střední a základní školy a deskriptivní geometrie pro střední školy (tj. budete mít aprobaci z matematiky pro SŠ i ZŠ, z deskriptivní geometrie pro SŠ.)

Chcete-li se stát učitelem matematiky a dalšího vyučovacího předmětu, na následující stránce naleznete seznam možných kombinací nabízených na naší univerzitě, včetně informace o tom, na jakou fakultu si podat přihlášku.

Zejména upozorňujeme, že od ak. roku 2014/2015 je možné kombinovat studium učitelství matematiky s dalším oborem vyučovaným na Filozofické fakultě UK. V nabídce dvouoborového studia jsou anglistika a amerikanistika, český jazyk a literatura, filozofie, francouzská filologie, hispanistika, latinský jazyk a literatura a německý jazyk a literatura. U oborů dvouoborového studia se zaměřením na vzdělávání uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající obor.

Bližší informace o učitelských studijních oborech jsou uvedeny ve studijních plánech v kapitole Učitelské studijní obory.