Sidebar

Konzultace, informace
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Fakultní koordinátor programu Erasmus+

Aktuální informace, změny

  • Změna na pozici fakultního koordinátora programu Erasmus
  • Vyhlášeny podzimní konkurzy pro studijní pobyty v letním semestru 2021/2022
  • S ohledem na aktuální situaci byly upraveny pokyny pro podávání Přihlášek do konkurzu, podávejte přihlášky elektronicky.

Administrativa:
Bc. Eliška Zábrodská, studijní pobyty - výjezdy
Mgr. Dagmar Zádrapová, praktické stáže
OVZS, mobilita pedagogů