Přehled komisí

Komise pro obhajoby disertačních prací [ODP]

Komise K1 (M8,F12) [NK01]

Komise K2 (I1, I2, I3, I4) [NK02]

Komise K3 (M1, M2, M3, M6, F11) [NK03]

Komise K4 (M4, M5) [NK04]

Komise K5 (M7) [NK05]

Komise K6 (F1, F9, F10) [NK06]

Komise K7 (F2, F3, F5, F13) [NK07]

Komise K8 (F4, F6) [NK08]

Komise K9 (F7) [NK09]

Komise K10 (F8) [NK10]

Komise pro souborné zkoušky [SOUB]

Fyzika - komise 1 [NSOUB-F1]

Fyzika - komise 2 [NSOUB-F2]

Fyzika - komise 3 [NSOUB-F3]

Fyzika - komise 4 [NSOUB-F4]

Matematika - komise 1 [NSOUB-M1]

Matematika - komise 2 [NSOUB-M2]

Matematika - komise 3 [NSOUB-M3]

Informatika [NSOUB-I]

Fyzika učitelství - komise 1 [NSOUB-UF1]

Fyzika učitelství - komise 2 [NSOUB-UF2]

Fyzika učitelství - komise 3 [NSOUB-UF3]

Matematika učitelství - komise 1 [NSOUB-UM1]

Matematika učitelství - komise 2 [NSOUB-UM2]

Matematika učitelství - komise 3 [NSOUB-UM3]

Matematika učitelství - komise 4 [NSOUB-UM4]

Deskriptivní geometrie učitelství [NSOUB-UDG]

Informatika učitelství [NSOUB-UI]

Státní rigorózní komise [SR]

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika [NSR-F01]

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí [NSR-F02]

Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum [NSR-F03]

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika [NSR-F04]

Fyzika povrchů a rozhraní [NSR-F05]

Kvantová optika a optoelektronika [NSR-F06]

Geofyzika [NSR-F07]

Meteorologie a klimatologie [NSR-F08]

Matematika pro informační technologie [NSR-M09]

Subjaderná fyzika [NSR-F09]

Jaderná fyzika [NSR-F10]

Matematické a počítačové modelování [NSR-F11]

Obecné otázky fyziky - dobíhající 3-leté studium [NSR-F12]

Učitelství fyziky [NSR-F13]

Algebra, teorie čísel a matematická logika [NSR-M01]

Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury [NSR-M02]

Matematická analýza [NSR-M03]

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie [NSR-M04]

Vědecko-technické výpočty [NSR-M06]

Finanční a pojistná matematika [NSR-M07]

Obecné otázky matematiky a informatiky [NSR-M08]

Teoretická informatika [NSR-I01]

Softwarové systémy [NSR-I02]

Matematická lingvistika [NSR-I03]

Diskrétní modely a algoritmy [NSR-I04]

Počítačová grafika a analýza obrazu [NSR-I05]

Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [SZZ-BC]

Fyzika - odborné obory [NBC-F]

Obor: FOF - Obecná fyzika (Subkomise) [NBC-FSUB1]

Matematika - odborné obory [NBC-M]

Obor: FOF - Obecná fyzika (Subkomise) [NBC-FSUB2]

Informatika - odborné obory [NBC-I]

Obor: FOF - Obecná fyzika (Subkomise) [NBC-FSUB3]

M, F, I, Dg - učitelské obory [NBC-U]

Obor: FOF - Obecná fyzika (Subkomise) [NBC-FSUB4]

Obor: FOF - Obecná fyzika (Subkomise) [NBC-FSUB5]

Obor: FOF - Obecná fyzika (Subkomise) [NBC-FSUB6]

Computer Science [IPA]

Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání [DGUP]

Finanční matematika [MFMP]

Fyzika [FP]

Fyzika se zaměřením na vzdělávání [FMUP]

Informatika [IPP]

Informatika se zaměřením na vzdělávání [MIUP]

Matematické modelování [MMOP]

Matematika pro informační technologie [MITP]

Matematika se zaměřením na vzdělávání [MDUP]

Obecná matematika [MOMP]

Obor: FAF - Aplikovaná fyzika (Subkomise) [NBC-FSUB7]

Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [SZZ-MGR]

Komise pro studijní obor astronomie a astrofyzika [NMGR-AA]

Komise pro studijní obor geofyzika [NMGR-GEO]

Komise pro studijní obor meteorologie a klimatologie [NMGR-METEO]

Komise pro studijní obor teoretická fyzika [NMGR-TF]

Komise pro studijní obor fyzika kondenzovaných soustav a materiálů [NMGR-FKSM]

Komise pro studijní obor optika a optoelektronika [NMGR-OOE]

Komise pro studijní obor fyzika povrchů a ionizovaných prostředí [NMGR-FPIP]

Komise pro studijní obor biofyzika a chemická fyzika [NMGR-BFCHF]

Komise pro studijní obor jaderná a subjaderná fyzika [NMGR-JSF]

Komise pro studijní obor Matematika pro informační technologie [NMGR-MPIT]

Komise pro studijní obor matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice [NMGR-FMPMF]

Komise pro studijní obor matematická analýza [NMGR-MA]

Komise pro studijní obor matematické struktury [NMGR-MS]

Komise pro studijní obor numerická a výpočtová matematika [NMGR-NUM]

Komise pro studijní plán ekonometrie [NMGR-EKON]

Komise pro studijní plány matem. statistika, teorie pravděpodobnosti a náhod. procesy [NMGR-STAT]

Komise pro studijní obor finanční a pojistná matematika [NMGR-FPM]

Komise pro studijní obor matematické modelování ve fyzice a technice [NMGR-MMOD]

Komise pro studijní obor matematické metody informační bezpečnosti [NMGR-MMIB]

Komise pro všechny obory programu magisterská informatika [NMGR-I]

Komise pro učitelské obory - M, F, I, Dg [NMGR-U]

Komise pro studijní obor Finanční a pojistná matematika a Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie [NMGR-FPMPS]

Matematické struktury [MSPN]

Mathematical Structures [MSPNA]

[DRSC]

Algebra a teorie čísel [N11-02-9]

Astrofyzika [N11-41-9]

Astronomie [N11-40-9]

Fyzika kondenzovaných látek a akustika [N11-22-9]

Fyzika plazmatu [N11-25-9]

Geofyzika [N11-45-9]

Geometrie a topologie [N11-03-9]

Jaderná a subjaderná fyzika [N11-24-9]

Kvantová elektronika a optika [N11-23-9]

Matemat. informatika a teor. kybernetika, úsek matematická a teoretická informatika [N11-07-9]

Matematická analýza [N11-04-9]

Matematická logika [N11-01-9]

Meteorologie a klimatologie [N11-55-9]

Obecná fyzika a matematická fyzika [N11-21-9]

Pravděpodobnost a matematická statistika [N11-06-9]

Přibližné a numerické metody [N11-05-9]

Garanti [GAR]

Obecné otázky matematiky a informatiky [32GP0541]

Teoretická fyzika [32GN0533]

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika [32GP0533]

Matematika se zaměřením na vzdělávání [32GB0114]

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky [32GP0111]

Probability, Mathematical Statistics and Econometrics [32GN0541]

Finanční matematika [32GB0542]

Fyzika [32G4P1701]

Fyzika [32G3B1701]

Fyzika [32G2N1701]

Fyzika [32GB0533]

Informatika [32G2N1801]

Informatika [32GB0613]

Informatika [32G4P1801]

Informatika [32G3B1801]

Informatika - Umělá inteligence [32GN0688]

Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her [32GN0613]

Matematická lingvistika [32GP0613]

Obecná matematika [32GB0541]

Matematika [32G2N1101]

Matematika [32G3B1101]

Matematika [32G4P1101]

Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika [32GP0542]

Teoretická informatika a umělá inteligence [32GP0619]

Učitelství matematiky pro střední školy [32GN0114]

Učitelství pro základní školy [32G2N7503]

Komise pro přijímací řízení [OPR]

Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology [FAMKPA]

Biophysics and Chemical Physics [FBCHPA]

Computational Mathematics [MNVPA]

Computer Science [IPA-OPR]

Computer Science - Artificial Intelligence [IUIPA]

Computer Science - Discrete Models and Algorithms [IDMPA]

Computer Science - Language Technologies and Computational Linguistics [IJTPA]

Computer Science - Software and Data Engineering [ISDPA]

Computer Science - Software Systems [ISWSPA]

Computer Science - Theoretical Computer Science [ITIPA]

Computer Science - Visual Computing and Game Development [IVVPA]

Financial and Insurance Mathematics [MFPPA]

Mathematical Analysis [MAPA]

Mathematical Modelling in Physics and Technology [MMFPA]

Mathematical Structures [MSPNA]

Mathematics for Information Technologies [MITPNA]

Optics and Optoelectronics [FOOPA]

Particle and Nuclear Physics [FCJFPA]

Physics of Condensed Matter and Materials [FKSMPA]

Probability, Mathematical Statistics and Econometrics [MPSPA]

Surface and Plasma Physics [FPPPA]

Oborové rady pro doktorské studijní programy [OR]

Obecné otázky matematiky a informatiky [32ORP0541]

Algebra, teorie čísel a matematická logika [32ORP2085]

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika [32ORP0533]