Přehled komisí

Komise pro obhajoby disertačních prací [ODP]

Komise K1 (M8,F12) [NK01]

Komise K2 (I1, I2, I3, I4) [NK02]

Komise K3 (M1, M2, M3, M6, F11) [NK03]

Komise K4 (M4, M5) [NK04]

Komise K5 (M7) [NK05]

Komise K6 (F1, F9, F10) [NK06]

Komise K7 (F2, F3, F5, F13) [NK07]

Komise K8 (F4, F6) [NK08]

Komise K9 (F7) [NK09]

Komise K10 (F8) [NK10]

Oborové rady pro doktorské studijní programy [OR]

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika [NOR4-F1]

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí [NOR4-F2]

Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum [NOR4-F3]

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika [NOR4-F4]

Fyzika [NOR4-F]

Fyzika povrchů a rozhraní [NOR4-F5]

Informatika [NOR4-I]

Kvantová optika a optoelektronika [NOR4-F6]

Matematika [NOR4-M]

Geofyzika [NOR4-F7]

Meteorologie a klimatologie [NOR4-F8]

Subjaderná fyzika [NOR4-F9]

Jaderná fyzika [NOR4-F10]

Matematické a počítačové modelování [NOR4-F11]

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky [NOR4-F12]

Fyzika nanostruktur [NOR4-F13]

Teoretická informatika [NOR4-I1]

Softwarové systémy [NOR4-I2]

Matematická lingvistika [NOR4-I3A]

Matematická lingvistika [NOR4-I3]

Diskrétní modely a algoritmy [NOR4-I4]

Počítačová grafika a analýza obrazu [NOR4-I5]

Algebra, teorie čísel a matematická logika [NOR4-M1]

Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury [NOR4-M2]

Matematická analýza [NOR4-M3]

Pravděpodobnost a matematická statistika [NOR4-M4]

Vědecko-technické výpočty [NOR4-M6]

Obecné otázky matematiky a informatiky [NOR4-M8]

Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika [NOR4-M9]

Obecné otázky matematiky a informatiky [32ORP0541]

Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic [NOR4-M1A]

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika [32ORP0533]

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky [32ORP0111]

Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry [32ORP0613]

Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika [32ORP0542]

Teoretická informatika a umělá inteligence [32ORP0619]

Komise pro souborné zkoušky [SOUB]

Fyzika - komise 1 [NSOUB-F1]

Fyzika - komise 2 [NSOUB-F2]

Fyzika - komise 3 [NSOUB-F3]

Fyzika - komise 4 [NSOUB-F4]

Matematika - komise 1 [NSOUB-M1]

Matematika - komise 2 [NSOUB-M2]

Matematika - komise 3 [NSOUB-M3]

Informatika [NSOUB-I]

Fyzika učitelství - komise 1 [NSOUB-UF1]

Fyzika učitelství - komise 2 [NSOUB-UF2]

Fyzika učitelství - komise 3 [NSOUB-UF3]

Matematika učitelství - komise 1 [NSOUB-UM1]

Matematika učitelství - komise 2 [NSOUB-UM2]

Matematika učitelství - komise 3 [NSOUB-UM3]

Matematika učitelství - komise 4 [NSOUB-UM4]

Deskriptivní geometrie učitelství [NSOUB-UDG]

Informatika učitelství [NSOUB-UI]

Státní rigorózní komise [SR]

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika [NSR-F01]

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí [NSR-F02]

Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum [NSR-F03]

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika [NSR-F04]

Fyzika povrchů a rozhraní [NSR-F05]

Kvantová optika a optoelektronika [NSR-F06]

Geofyzika [NSR-F07]

Meteorologie a klimatologie [NSR-F08]

Matematika pro informační technologie [NSR-M09]

Subjaderná fyzika [NSR-F09]

Jaderná fyzika [NSR-F10]

Matematické a počítačové modelování [NSR-F11]

Obecné otázky fyziky - dobíhající 3-leté studium [NSR-F12]

Učitelství fyziky [NSR-F13]

Algebra, teorie čísel a matematická logika [NSR-M01]

Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury [NSR-M02]

Matematická analýza [NSR-M03]

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie [NSR-M04]

Vědecko-technické výpočty [NSR-M06]

Finanční a pojistná matematika [NSR-M07]

Obecné otázky matematiky a informatiky [NSR-M08]

Teoretická informatika [NSR-I01]

Softwarové systémy [NSR-I02]

Matematická lingvistika [NSR-I03]

Diskrétní modely a algoritmy [NSR-I04]

Počítačová grafika a analýza obrazu [NSR-I05]

Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [SZZ-BC]

Fyzika - odborné obory [NBC-F]

Matematika - odborné obory [NBC-M]

Informatika - odborné obory [NBC-I]