Přehled komisí

Komise pro obhajoby disertačních prací [ODP]

Komise K1 (M8,F12) [NK01]

Komise K2 (I1, I2, I3, I4) [NK02]

Komise K3 (M1, M2, M3, M6, F11) [NK03]

Komise K4 (M4, M5) [NK04]

Komise K5 (M7) [NK05]

Komise K6 (F1, F9, F10) [NK06]

Komise K7 (F2, F3, F5, F13) [NK07]

Komise K8 (F4, F6) [NK08]

Komise K9 (F7) [NK09]

Komise K10 (F8) [NK10]

Komise pro souborné zkoušky [SOUB]

Fyzika - komise 1 [NSOUB-F1]

Fyzika - komise 2 [NSOUB-F2]

Fyzika - komise 3 [NSOUB-F3]

Fyzika - komise 4 [NSOUB-F4]

Matematika - komise 1 [NSOUB-M1]

Matematika - komise 2 [NSOUB-M2]

Matematika - komise 3 [NSOUB-M3]

Informatika [NSOUB-I]

Fyzika učitelství - komise 1 [NSOUB-UF1]

Fyzika učitelství - komise 2 [NSOUB-UF2]

Fyzika učitelství - komise 3 [NSOUB-UF3]

Matematika učitelství - komise 1 [NSOUB-UM1]

Matematika učitelství - komise 2 [NSOUB-UM2]

Matematika učitelství - komise 3 [NSOUB-UM3]

Matematika učitelství - komise 4 [NSOUB-UM4]

Deskriptivní geometrie učitelství [NSOUB-UDG]

Informatika učitelství [NSOUB-UI]

Státní rigorózní komise [SR]

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika [NSR-F01]

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí [NSR-F02]

Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum [NSR-F03]

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika [NSR-F04]

Fyzika povrchů a rozhraní [NSR-F05]

Kvantová optika a optoelektronika [NSR-F06]

Geofyzika [NSR-F07]

Meteorologie a klimatologie [NSR-F08]

Matematika pro informační technologie [NSR-M09]

Subjaderná fyzika [NSR-F09]

Jaderná fyzika [NSR-F10]

Matematické a počítačové modelování [NSR-F11]

Obecné otázky fyziky - dobíhající 3-leté studium [NSR-F12]

Učitelství fyziky [NSR-F13]

Algebra, teorie čísel a matematická logika [NSR-M01]

Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury [NSR-M02]

Matematická analýza [NSR-M03]

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie [NSR-M04]

Vědecko-technické výpočty [NSR-M06]

Finanční a pojistná matematika [NSR-M07]

Obecné otázky matematiky a informatiky [NSR-M08]

Teoretická informatika [NSR-I01]

Softwarové systémy [NSR-I02]

Matematická lingvistika [NSR-I03]

Diskrétní modely a algoritmy [NSR-I04]

Počítačová grafika a analýza obrazu [NSR-I05]

Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [SZZ-BC]

Fyzika - odborné obory [NBC-F]

Matematika - odborné obory [NBC-M]

Informatika - odborné obory [NBC-I]

Obor: FOF - Obecná fyzika, Datum: 03.02.2022 9:00 (Subkomise) [NBC-FSUB3]

M, F, I, Dg - učitelské obory [NBC-U]

Computer Science [IPA]

Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání [DGUP]

Finanční matematika [MFMP]

Fyzika [FP]

Fyzika se zaměřením na vzdělávání [FMUP]

Informatika [IPP]

Informatika se zaměřením na vzdělávání [MIUP]

Matematické modelování [MMOP]

Matematika pro informační technologie [MITP]

Matematika se zaměřením na vzdělávání [MDUP]

Obecná matematika [MOMP]

Obor: FAF - Aplikovaná fyzika (Subkomise) [NBC-FSUB7]

Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [SZZ-MGR]

Komise pro studijní obor astronomie a astrofyzika [NMGR-AA]

Komise pro studijní obor geofyzika [NMGR-GEO]

Komise pro studijní obor meteorologie a klimatologie [NMGR-METEO]

Komise pro studijní obor teoretická fyzika [NMGR-TF]

Komise pro studijní obor fyzika kondenzovaných soustav a materiálů [NMGR-FKSM]

Komise pro studijní obor optika a optoelektronika [NMGR-OOE]

Komise pro studijní obor fyzika povrchů a ionizovaných prostředí [NMGR-FPIP]

Komise pro studijní obor biofyzika a chemická fyzika [NMGR-BFCHF]

Komise pro studijní obor jaderná a subjaderná fyzika [NMGR-JSF]

Komise pro studijní obor Matematika pro informační technologie [NMGR-MPIT]

Komise pro studijní obor matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice [NMGR-FMPMF]

Komise pro studijní obor matematická analýza [NMGR-MA]

Komise pro studijní obor matematické struktury [NMGR-MS]

Komise pro studijní obor numerická a výpočtová matematika [NMGR-NUM]

Komise pro studijní plán ekonometrie [NMGR-EKON]

Komise pro studijní plány matem. statistika, teorie pravděpodobnosti a náhod. procesy [NMGR-STAT]

Komise pro studijní obor finanční a pojistná matematika [NMGR-FPM]

Komise pro studijní obor matematické modelování ve fyzice a technice [NMGR-MMOD]

Komise pro studijní obor matematické metody informační bezpečnosti [NMGR-MMIB]

Komise pro všechny obory programu magisterská informatika [NMGR-I]

Komise pro učitelské obory - M, F, I, Dg [NMGR-U]

Visual Computing and Game Development [IVVPA]

Artificial Intelligence [IUIPA]

Astronomie a astrofyzika [FAAP]

Astronomy and Astrophysics [FAAPA]

Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology [FAMKPA]

Biofyzika a chemická fyzika [FBCHP]

Biophysics and Chemical Physics [FBCHPA]

Computational Mathematics [MNVPA]

Částicová a jaderná fyzika [FCJFP]

Discrete Models and Algorithms [IDMPA]

Diskrétní modely a algoritmy [IDMP]

Financial and Insurance Mathematics [MFPPA]

Finanční a pojistná matematika [MFPP]

Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie [FAMKP]

Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů [FKSMP]

Geofyzika a fyzika planet [FGFPP]

Geophysics and Planetary Sciece [FGFPPA]

Jazykové technologie a počítačová lingvistika [IJTP]

Komise pro studijní obor Finanční a pojistná matematika a Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie [NMGR-FPMPS]