Přehled studijních programů a oborů

Akademický rok 2012/2013

Navazující magisterské studium

Studijní program Matematika

 • Finanční a pojistná matematika
 • Matematická analýza
 • Matematické metody informační bezpečnosti
 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické struktury
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
 • Učitelství matematiky pro SŠ v kombinaci s odbornou matematikou
 • Učitelství matematiky-deskriptivní geometrie pro SŠ
 • Učitelství matematiky-informatiky pro SŠ

Studijní program Fyzika

 • Astronomie a astrofyzika
 • Geofyzika
 • Meteorologie a klimatologie
 • Teoretická fyzika
 • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • Optika a optoelektronika
 • Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice
 • Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou
 • Učitelství fyziky-matematiky pro SŠ

Studijní program Informatika

 • Teoretická informatika
 • Softwarové systémy
 • Matematická lingvistika
 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s odbornou informatikou

Studijní program Učitelství pro základní školy

 • Učitelství fyziky-matematiky pro 2. st. ZŠ

Přehled učitelských oborů

 • Učitelství matematiky pro SŠ v kombinaci s odbornou matematikou
 • Učitelství matematiky-deskriptivní geometrie pro SŠ
 • Učitelství matematiky-informatiky pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou
 • Učitelství fyziky-matematiky pro SŠ
 • Učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s odbornou informatikou
 • Učitelství fyziky-matematiky pro 2. st. ZŠ

Garanti studijních programů

Magisterské a navazující magisterské studium matematiky: Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Magisterské a navazující magisterské studium fyziky: Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc.
Magisterské a navazující magisterské studium informatiky: Doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Navazující magisterské studium učitelství pro ZŠ: Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Magisterské studium učitelství pro SŠ a učitelství pro ZŠ: Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, Ph.D.