Kombinované studium matematiky

Informace pro studenty kombinovaného studia odborných matematických oborů

Bakalářské studium odborných matematických oborů se od roku 2012/13 v kombinované formě neotevírá.

Seznam oborů otevíraných v navazujícím magisterském studiu včetně formy studia najdete na samostatné stránce.

Všeobecné informace

Studenti kombinovaného studia studují podle stejných studijních plánů a plní stejné požadavky jako posluchači prezenčního studia, s výjimkou povinné tělesné výchovy. Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit všech přednášek a cvičení, účast na výuce však u některých předmětů (vybraná cvičení a semináře) může být vyžadována. Rozložení forem výuky mezi prezenční a distanční se na matematice řeší po jednotlivých předmětech. Studentům kombinovaného studia doporučujeme, aby si před začátkem semestru dohodli s vyučujícími všech zapsaných předmětů rozložení výuky mezi prezenční a distanční formu a způsob plnění studijních povinností.

Studentům nastupujícím do prvního ročníku NMgr. studia v kombinované formě

Doporučujeme vám před začátkem studia kontaktovat garanta vašeho oboru a konzultovat s ním tvorbu studijního plánu a způsob plnění studijních povinností. Garant vám ochotně poradí, pomůže vám vybrat předměty k zápisu a zprostředkuje vám kontakt s vyučujícími.