Kombinované studium fyziky

Informace pro posluchače kombinovaného studia fyziky

V rámci bakalářského studijního programu Fyzika se od akademického roku 2012 kombinované studium otevírá pouze pro studijní obor Fyzika zaměřená na vzdělávání (studijní plán Fyzika-matematika). Podrobné informace k tomuto studiu najdete na stránce Katedry didaktiky fyziky.

V navazujícím magisterském studiu studijního programu Fyzika se otevírá v kombinované formě pouze dvouoborové studium Učitelství fyziky – Učitelství matematiky pod studijním programem Fyzika. Seznam oborů otevíraných v navazujícím magisterském studiu včetně formy studia najdete na samostatné stránce.

Veškeré potřebné informace vám sdělí odpovědný učitel konkrétního oboru, případně vedoucí pracoviště, které tento obor garantuje. Jejich aktuální seznam je součástí studijních plánů.