Žádost o prominutí odborné přijímací zkoušky, doktorské studium