Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

Dobíhající studium započaté před rokem 2017

1. rok studia

Kód2 Předmět Hodinový rozsah/forma výuky1
zimní semestr/pololetí letní semestr/pololetí
kontaktní výuka samostudium kontaktní výuka samostudium
NPRG030 Programování I 40/P+C 56
NPRG031 Programování II 30/P+C 60
NDMI002 Diskrétní matematika3 30/P+C 20
NSWI141 Úvod do počítačových sítí 10/P 6
NTIN060 Algoritmy a datové struktury I 30/P+C 26
NPED034 Pedagogika I 10/P+C 18
NPED035 Pedagogika II 10/P+C 18
NPED033 Psychologie 20/P+C 36
  Celkem 80 90 90 140
  Celkem kontaktní výuka 170 hodin

2. rok studia

Kód2 Předmět Hodinový rozsah/forma výuky1
zimní semestr/pololetí letní semestr/pololetí
kontaktní výuka samostudium kontaktní výuka samostudium
NSWI120 Principy počítačů3 20/P 20
NTIN061 Algoritmy a datové struktury II 30/P+C 20
NSWI090 Počítačové sítě I 20/P 12
NSWI095 Úvod do Unixu 30/P+C 26
NTIN071 Automaty a gramatiky 30/P+C 26
NDBI025 Databázové systémy 30/P+C 20
NDIN017 Didaktika uživatelského software I (CŽV) 10/C 18
NDIN018 Didaktika uživatelského software II (CŽV) 10/C 18
  Celkem 90 80 100 90
  Celkem kontaktní výuka 190

3. rok studia

Kód2 Předmět Hodinový rozsah/forma výuky1
zimní semestr/pololetí letní semestr/pololetí
kontaktní výuka samostudium kontaktní výuka samostudium
NPGR003 Počítačová grafika I 20/P+C 25
NUIN014 Informační technologie 20/P+C 20
NTIN090 Základy složitosti a vyčíslitelnosti 20/P+C 25
NSWI142 Webové aplikace 20/P+C 30
NDIN016 Didaktika informatiky (CŽV) 10/C 20
NDIN009 Pedagogická praxe z informatiky 34
  Závěrečná práce
  Celkem 80 100 44 20

Vysvětlivky

  • 1 Hodinový rozsah/forma výuky – specifikuje hodinový rozsah a formu výuky daného předmětu. Časový rozsah je rozdělen do dvou částí: jednak udává celkový počet hodin kontaktní výuky předmětu a jednak přibližuje očekávaný minimální počet hodin samostudia. Dále je uvedena forma výuky daného předmětu (P – přednáška, C – cvičení/seminář).
  • 2 Kód – odkazuje na předmět podobného charakteru, který je určen pro studenty bakalářského/magisterského studijního oboru.
  • 3 Do ak. roku 2014/15 byly předměty NSWI120 Principy počítačůNDMI002 Diskrétní matematika vyučovány v opačném pořadí. Po změně studijních plánů se nadále NDMI002 Diskrétní matematika vyučuje v prvním roce studia a NSWI120 Principy počítačů ve druhém roce studia.