Přehled akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání na MFF UK

Název kurzu Datum a č.j. rozhodnutí
posledního udělení akreditace
Ukončení platnosti akreditace Garantuje
Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika 18.10.2018, č.j. MSMT-24545/2018-2-824 17.10.2021 KDF-Dvořák
Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika 18.10.2018, č.j. MSMT-24545/2018-2-824 17.10.2021 KDM-Bečvář,Halas
Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika 18.10.2018, č.j. MSMT-24545/2018-2-824 17.10.2021 KSVI-Topfer
Provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících a o změně některých zákonů. 2.5.2017, č.j. MSMT-8727/2017-2 20.04.2023 MFF-akreditace instituce
Finanční gramotnost 27.9.2017, č.j. MSMT-21440/2017-1-1002 26.09.2020 KDM-Robová
Cesty k matematice III 10.5.2018, č.j. MSMT-6713/2018-2-380 09.05.2021 KDM-Robová
Letní škola geometrie 2018 10.5.2018, č.j. MSMT-6713/2018-2-380 09.05.2021 KDM-Robová
Letní škola geometrie 26.2.2019, č.j. MSMT-469/2019-1-176 25.02.2022 KDM-Robová
Škola učitelů informatiky 20.6.2017, č.j. MSMT-12357/2017-1-750 19.06.2020 KSVI-Topfer
Škola učitelů informatiky sekce A - zaměřená na programování 4. 1. 2018, č.j. MSMT-28574/2017-2-1208 03.01.2021 KSVI-Topfer
Škola učitelů informatiky sekce B - zaměřená na aplikace použitelné ve výuce 4. 1. 2018, č.j. MSMT-28574/2017-2-1208 03.01.2021 KSVI-Topfer
Pokusy v přírodovědě na 1. stupni základní školy 19.4.2016, č.j. MSMT-10191/2016-1-382 19.04.2019 KDF-Drozd
Heuristická výuka fyziky prakticky I 4.10.2016, č.j. MSMT-24023/2016-1-793 04.10.2019 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky prakticky II 4.10.2016, č.j. MSMT-24023/2016-1-793 04.10.2019 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky prakticky III 4.10.2016, č.j. MSMT-24023/2016-1-793 04.10.2019 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky prakticky IV 4.10.2016, č.j. MSMT-24023/2016-1-793 04.10.2019 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky prakticky V 4.10.2016, č.j. MSMT-24023/2016-1-793 04.10.2019 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky I 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky II 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky III 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky IV 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky V 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky VI 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky VII 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky VIII 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky IX 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky X 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy prakticky XI 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Heuristická výuka fyziky pro střední školy praktickyXI I 20.6.2017, č.j. MSMT-11781/2017-1-751 19.06.2020 KDF-Dvořáková
Science on Stage - Věda na scéně 12.7.2018, č.j. MSMT-13748/2018-2-627 11.07.2021 KDF-Houfková
Kurzy ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert III 23.1.2018 UNIcert ®LUCE 31.01.2021 KJP-Bubeníková
Výuka matematiky s podporou dynamického software 20.4.2017, č.j. MSMT-5855/2017-1-483 19.04.2020 KDM-Robová
XIV. Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách 18.6.2019, č.j. MSMT-15595/2019-1-692 17.06.2022 KDM-Halas

V Praze dne 20. 6. 2019