Přehled akreditovaných studijních programů a oborů na MFF UK – pouze na dostudování

Přehled programů nově akreditovaných v roce 2018 a 2019 naleznete ZDE

Přehled o aktuálně otevíraných studijních programech a oborech je v informacích pro uchazeče. Programy Doktorského studia jsou na zvláštní stránce.

Kompletní tabulku (pro Bc., Mgr., nav. Mgr. a Ph.D. studium) ve formátu PDF naleznete zde.

Vysvětlivky k údajům
1) Akreditace udělena jen pro dostudování stávajících studentů


Bakalářské studium

Studijní program Studijní obor Aj název Zkratka/y Forma studia Standardní doba studia Cizí jazyk Rigorózní řízení Ukončení platnosti akreditace Prodloužení platnosti akreditace dle novely Zákona o VŠ
v ČJ v AJ
Fyzika (B1701) Aplikovaná fyzika (1702R001) Applied Physics FAF P P 3 AJ Ne 31.07.2019 31.12.2024
Fyzika (B1701) Obecná fyzika (1701R026) General Physics FOF P P 3 AJ Ne 31.07.2019 31.12.2024
Fyzika (B1701) Obecná fyzika (1701R026) General Physics FOF K   3 Ne Ne 31.10.2019 1) 31.12.2024
Fyzika (B1701) Fyzika zaměřená na vzdělávání (7504R183) Physics Directed Towards Education FMUZV,FMU2ZV P,K P,K 3 AJ Ne 31.07.2019 31.12.2024
Informatika (B1801) Obecná informatika (1801R008) General Computer Science IOI P P 3 AJ Ne 31.05.2020 31.12.2024
Informatika (B1801) Obecná informatika (1801R008) General Computer Science IOI K   3 Ne Ne 31.10.2019 1) 31.12.2024
Informatika (B1801) Programování (2612R054)   IP P,K   3 Ne Ne 31.10.2019 1) 31.12.2024
Informatika (B1801) Správa počítačových systémů (2612R055)   ISPS P,K   3 Ne Ne 31.10.2019 1) 31.12.2024
Informatika (B1801) Programování a softwarové systémy (1801R048) Programming and Software Systems IPSS P P 3 AJ Ne 31.05.2020 31.12.2024
Informatika (B1801) Softwarové a datové inženýrství (1801R049) Software and Data Engineering ISDI P P 3 AJ Ne 31.05.2020 31.12.2024
Informatika (B1801) Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) (1802R023)     P,K   3 Ne Ne 31.05.2020 31.12.2024
Informatika (B1801) Bioinformatika (3902R061) Bioinformatics   P P 3 AJ Ne 31.03.2019 31.12.2024
Matematika (B1101) Obecná matematika (1101R023) General Mathematics MOM P P 3 AJ Ne 31.05.2020 31.12.2024
Matematika (B1101) Obecná matematika (1101R023) General Mathematics MOM K   3 Ne Ne 31.10.2019 1) 31.12.2024
Matematika (B1101) Finanční matematika (1103R024) Financial Mathematics MFMAT P P 3 AJ Ne 31.05.2020 31.12.2024
Matematika (B1101) Matematické metody informační bezpečnosti (1801R013) Mathematical Methods of Information Security MMIB P P 3 AJ Ne 31.10.2019 1) 31.12.2024
Matematika (B1101) Matematika pro informační technologie (1103R041) Mathematics for Information Technologies MMIT P P 3 Ano Ne 31.05.2020 31.12.2024
Matematika (B1101) Matematika zaměřená na vzdělávání (7504R178)   MDUZV, MIUZV P,K   3 Ne Ne 31.10.2019 1) 31.12.2024
Matematika (B1101) Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová) (7504R015) Mathematics Oriented at Education MZUDZV, P,K   3 Ne Ne 31.05.2020 31.12.2024
Matematika (B1101) Deskrip. geometrie se zam. na vzdělávání (dvouoborová) (7504R003)     P,K   3 Ne Ne 31.05.2020 31.12.2024


Navazující magisterské studium

Studijní program Studijní obor Aj název Zkratka/y Forma studia Standardní doba studia Cizí jazyk Rigorózní řízení Ukončení platnosti akreditace Prodloužení platnosti akreditace dle novely Zákona o VŠ
v ČJ v AJ
Fyzika (N1701) Astronomie a astrofyzika (1701T038) Astronomy and Astrophysics FA P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Biofyzika a chemická fyzika (1702T007) Biophysics and Chemical Physics FBCHF P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Biofyzika a chemická fyzika (1702T007) Biophysics and Chemical Physics FBCHF K   2 Ne Ano 31.10.2019 1) 31.12.2024
Fyzika (N1701) Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů (1701T041) Physics of Condensed Matter and Materials FKSM P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (1701T042) Physics of Surfaces and Ionized Media FPIP P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Geofyzika (1701T017) Geophysics FG P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Jaderná a subjaderná fyzika (1701T019) Nuclear and Subnuclear Physics FJF P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice (1103T027) Mathematical and Computer Modelling in Physics and Engineering FMPMFT P   2 Ne Ano 31.10.2019 1) 31.12.2024
Fyzika (N1701) Matematické a počítačové modelování ve fyzice (1701T057) Mathematical and Computational Modelling in Physics FMPMF P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Meteorologie a klimatologie (1701T024) Meteorology and Climatology FMK P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Optika a optoelektronika (1701T029) Optics and Optoelectronics FOOE P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Teoretická fyzika (1701T034) Theoretical Physics FTF P P 2 AJ Ano 31.12.2022 31.12.2024
Fyzika (N1701) Teoretická fyzika (1701T034) Theoretical Physics FTF K   2 Ne Ano 31.10.2019 1) 31.12.2024
Fyzika (N1701) Učitelství fyziky (dvouoborové) (7504T245) Training Teachers of Physics FFUM P,K P,K 2 AJ Ano 01.11.2020 31.12.2024
Fyzika (N1701) Učit. fyziky pro střední školy v komb. s odb.fyzikou (7504T189) Training Teachers of Physics at Higher Secondary Schools in Combination with Professional Physics FUFSSF P,K   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024
Fyzika (N1701) Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy (7504T287) Training Teachers of Physics and Mathematics at Higher Secondary Schools FMUSSS P,K   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024
UZŠ (N7503) Učitelství fyziky-matematiky pro 2. stupeň základních škol (7503T141) Training Teachers of Physics and Mathematics at Lower Secondary Schools FMU2SZS K   2 Ne Ano 31.10.2019 1) 31.12.2024
Informatika (N1801) Teoretická informatika (1801T010) Theoretical Computer Science ITI P P 2 AJ Ano 01.11.2022 31.12.2024
Informatika (N1801) Teoretická informatika (1801T010) Theoretical Computer Science ITI K   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024
Informatika (N1801) Softwarové systémy (2612T043) Software Systems ISS P P 2 AJ Ano 01.11.2022 31.12.2024
Informatika (N1801) Softwarové systémy (2612T043) Software Systems ISS K   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024
Informatika (N1801) Matematická lingvistika (1103T012) Computational Linguistics IML P P 2 AJ Ano 01.11.2022 31.12.2024
Informatika (N1801) Matematická lingvistika (1103T012) Computational Linguistics IML K   2 Ne Ano 31.10.2019 1) 31.12.2024
Informatika (N1801) Diskrétní modely a algoritmy (1801T014) Discrete Models and Algorithms IDMA P P 2 AJ Ano 01.11.2022 31.12.2024
Informatika (N1801) Diskrétní modely a algoritmy (1801T014) Discrete Models and Algorithms IDMA K   2 Ne Ano 31.10.2019 1) 31.12.2024
Informatika (N1801) Počítačová grafika a vývoj počítačových her (1801T053) Computer Graphics and Game Development IPGVPH P P 2 AJ Ano 01.11.2020 31.12.2024
Informatika (N1801) Softwarové a datové inženýrství (1801T049) Software and Data Engineering ISDI P P 2 AJ Ano 01.11.2020 31.12.2024
Informatika (N1801) Umělá inteligence (1801T036) Artificial Intelligence IUI P P 2 AJ Ano 01.11.2020 31.12.2024
Informatika (N1801) Učitelství informatiky (dvouoborové) (7504T320) Training Teachers of Computer Science   P,K P,K 2 AJ Ano 01.11.2020 31.12.2024
Informatika (N1801) Učit. informatiky pro střední školy v komb. s odb. informatikou (7504T202) Training Teachers of Computer Science at Higher Secondary Schools in Combination with Professional Computer Science IUISSI P,K   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024
Informatika (N1801) Bioinformatika (3902T061) Bioinformatics   P P 2 AJ Ne 31.08.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Finanční a pojistná matematika (1103T008) Financial and Insurance Mathematics MFAPM P P 2 AJ Ano 31.12.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Finanční a pojistná matematika (1103T008) Financial and Insurance Mathematics MFAPM K   2 Ne Ano 31.10.2019 1) 31.12.2024
Matematika (N1101) Matematická analýza (1101T014) Mathematical Analysis MA P P 2 AJ Ano 31.12.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Matematické metody informační bezpečnosti (1801T013) Mathematical Methods of Information Security MMIB P P 2 AJ Ano 31.10.2019 31.12.2024
Matematika (N1101) Matematika pro informační technologie (1103T041) Mathematics for Information Technologies MMIT P P 2 AJ Ano 31.12.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Matematické modelování ve fyzice a technice (1103T028) Mathematical Modelling in Physics and Technology MMFT P P 2 AJ Ano 31.12.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Matematické struktury (1101T039) Mathematical Structures MSTR P P 2 AJ Ano 31.12.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Matematické struktury (1101T039) Mathematical Structures MSTR K   2 Ne Ano 31.10.2019 1) 31.12.2024
Matematika (N1101) Numerická a výpočtová matematika (1101T041) Numerical and Computational Mathematics MNVM P P 2 AJ Ano 31.12.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (1101T028) Probability, Mathematical Statistics and Econometrics MPMSE P P 2 AJ Ano 31.12.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (1101T028) Probability, Mathematical Statistics and Econometrics MPMSE K   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024
Matematika (N1101) Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové) (7504T319) Training Teachers of Descriptive Geometry MMUD P,K P,K 2 AJ Ano 01.11.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Učitelství matematiky (dvouoborové) (7504T247) Training Teachers of Mathematics MMUD, MMUI P,K P,K 2 AJ Ano 01.11.2020 31.12.2024
Matematika (N1101) Učit. matematiky pro střední školy v komb. s odb. matematikou (7504T208) Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Schools in Combination with Professional Mathematics MUMSSM P   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024
Matematika (N1101) Učitelství matematiky-deskriptivní geometrie pro střední školy (7504T284) Training Teachers of Mathematics and Descriptive Geometry at Higher Secondary Schools MDUSSS P   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024
Matematika (N1101) Učitelství matematiky-informatiky pro střední školy (7504T286) Training Teachers of Mathematics and Computer Science at Higher Secondary Schools MIUSSS P,K   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024
Matematika (N1101) Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové) (7504T089) Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Schools   P   2 Ne Ano 31.10.2019 31.12.2024