Státní závěrečné zkoušky

Oficiální seznam požadavků ke státní závěrečné zkoušce (SZZ) najdete ve studijních plánech. Na této stránce je zveřejněn neoficiální podrobnější rozpis témat:

S otázkami k průběhu SZZ se obracejte na garanta programu, který je zároveň obvykle předsedou zkušební komise. V květnu se obvykle koná informační schůzka, na které se dozvíte, jak zkouška probíhá.